Manevi Değerlere Sahip Spor Sitesi

Spor sitesinin pazarlama çalışmaları bundan sonra mal ve hizmetlerin ötesinde fikirlerin, kişilerin, kurumların, olayların ve destinasyonların pazarlanmasına kadar genişleyen öncelikli bir kavram durumuna gelmiştir. Spor sitesi ise, markalara spor hakkındaki bilgileri ulaştırılmasında öncelikli bir rol üstlenir olmuştur. Dolayısıyla, son senelerde spora özgü pazarlama iletişimi çalışmalarının giderek ehemmiyet kazanması, spor pazarlama kavramının tabiatına amacıyla olmuştur. İlk olarakspor ve güvenilir bahis siteleri hizmetlerin tanıtımında sporun bir tanıtım aracı olarak kullanıldığı spor sitesidoğrulusunda öne sürülmüştür. Spor pazarlama çalışmalarında öncelikli çalışma mevzu yer almaktadır. Bunlardan ilki, spor ürünleri ve hizmetlerinin (Süper Lig, Türkiye Kupası, maçlar ya da turnuvalar vb.) tanıtılarak direk alakalı kullanıcı kitlelere ulaştırılmasıdır. Diğeri ise, spor ürünlerin ve başka sporürünlerinin tanıtılması sporun bir tanıtım aracı olarak kullanılmasıdır.

Bu noktada kısaca ifade etmek gerekirse, spor tanıtımları, spor faktörleri ve bilgileri kullanıcılara ulaştırmak ya da daha genişkapsamlı olarak, kullanıcıların ilgi ve gereksinimlerinikarşılamak hedefiyle spor ve hizmet sağlamak amacıyla yapılacak faaliyetlerdir. Bununla birlikte, spor sitesi amacıyla pazarlamaya gereksinim ve spor pazarlama çalışmalarının tabiatı ile alakalı literatürde gerçek anlamda bir netliğin olmaması ise, ilgi çeken bir başka mevzu olarak değerlendirilmektedir. Bir ürün olarak bakıldığında spor, somut (elle tutulur) ve soyut (elle tutulmaz) özelliklere sahiptir. Nihai spor ürünü, birbiriyle temaslı somut ve soyut unsurların bileşiminden oluşmaktadır. Çekirdek spor sitesitanıtımı dört adet somut ürün bulunmaktadır. Bunlar; spor çeşitleri (futbol, basketbol, jimnastik gibi) ; katılımcılar (sporcu, çalıştırıcı ve çevresi) ; grup ve yarışmadır. Soyut ebatıise, hisler (heyecan, coşku, doyum, hoşnutluk ve övünç vb.) ve deneyimler gibi manevi yanını kapsamaktadır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi