Bir Kelime Bin Anlam: Civanmert

Sıfat. Yüce gönüllü, mert yaratılışlı, özü sözü bir, yiğit anlamlarına gelen ‘civanmert’ dilimize Farsçadan geçmiştir.

Cümle içerisinde kullanımı şu şekildedir:

 

Petrol sadece bir imparatorluğu değil, tarihlerin içine sığdırayan adil, civanmert ve asil bir milleti de yok etmek pahasına harekete geçirilmişti.

 

Raif Karadağ, Petrol Fırtınası Sayfa 83, Truva Yayınları