Araplar Osmanlı’ya Neden İsyan Etti? İsyanın Arka Planında Neler Vardı?

Arapların Osmanlı Devleti’ne olan ihanetleri Türk tarihi açısından sansasyonel içeriklerle ve asılsız birçok iddialarla doludur. I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin

Devam

Sokollu İlerigörüşlülüğü

Kültigin ve Nizamülmülk’ten sonra üç padişaha ve hakana da vezir-i azamlık, sadrazamlık yapan Sırp asıllı devlet adamı Sokollu Mehmet Paşa’nın

Devam

Üstünlüğün Bozulması: Zitvatorok Antlaşması

III. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordularının Haçova Meydan Muharebesi’ni kazanmasının ardından Osmanlı Devleti Avusturya’dan Eğri, Kanije ve Estergon kalelerini geri almıştı.

Devam

Çalkantılı Süreç: Haçova Sonrası

Haçova Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti’nin kazandığı son meydan muharebesi, padişahın uzun yıllar sonra ordunun başında sefere çıktığı ilk meydan savaşıdır.

Devam
12