Tarihin En Efsanevi Festivali: Woodstock Festivali

XX. Yüzyılın en utanç verici hadiselerinden biri olan Vietnam Savaşı, Amerikan halkı ve askerleri üzerinde derin izler bırakmıştı. Öyle ki

Devam