Mütehayyir Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni

Mütehayyir nedir, ne demek ve ne anlama geliyor, mütehayyir kelimesinin anlamı nedir? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelime, söz öbeği, deyim, atasözü ve cümleden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ”mütehayyir” kelimesinden söz edeceğiz.

Mütehayyir Nedir? Ne Demek?

(Sıfat)

  • Hayrete düşen kişi
  • Şaşkın, şaşırmış

Herhangi bir nedenden dolayı hayretler içinde kalan, şaşırmış kişi anlamına gelmektedir.

Mütehayyir Kelimesinin Kökeni

  • Arapça ﻣﺘﺤﻴّﺮ

Kelimenin kökeni ”hayr” sözcüğüdür. Yine aynı şekilde ”hayret” sözcüğü de bu kökenden gelir.

Mütehayyir Kelimesinin Kullanım Alanları

Kelime, gündelik konuşma dilinde neredeyse hiç kullanılmaz. Öte yandan Divan ve tasavvuf edebiyatında kullanımına rastlarız.

Mütehayyir Kelimesinin Cümle İçi Kullanımı

Filhakika, Konya’da bulunan 2 . Ordu Müfettişi Cemal Paşa’nın on gün müddetle mezunen olarak Dersaadet’e gittiğinden dört gün evvel haberdar olmuş ve mütehayyir kalmıştım.

Mustafa Kemal Atatürk

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk Sayfa 48 – Milli Eğitim Basımevi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.