Bir Kelime Bin Anlam: Sirayet

İsim. Hastalığın başkalarına bulaşması, mecazen dağılma ve yayılma anlamlarına gelir. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Cümle içerisindeki kullanımı;

Her hastalık evvelâ ruhta başlayıp sonra vücuda sirayet etmiş bir isyandır.

Yalnızız, Peyami Safa