Osmanlı Devleti’nde Örfi Vergiler Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde örfi vergiler nelerdir? Osmanlı Devleti’ndeki örfi vergiler? Daha önceki yazılarımızda tarihle ilgili olarak çeşitli konu başlıklarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise ayrıca Osmanlı Devleti’ndeki şeri vergilerden söz edeceğiz.

Osmanlı Devleti’nde Örfi Vergiler Nelerdir?

 • Çift: Arazi için ödenen emlak vergisidir.
 • Çiftbozan: Sahip olduğu/işlettiği toprağı geçerli bir nedeni olmaksızın 3 yıl art arda ekmeyen çiftçilerden alınan vergilerdir.
 • Ağnam: Küçükbaş hayvancılık yapan insanlardan alınan vergilerdir.
 • Avarız: Olağanüstü koşullarda toplanan vergilerdir.
 • İspenç: Müslüman olmayan çiftçilerden alınan emlak vergisidir. Bu vergi, müslümanların çift vergisine denk düşmektedir.
 • Bennak: Tımar haricinde diğer işlerle uğraşan evli kimselerden alınan vergilerdir.
 • Mücerred: Tımar haricinde diğer işlerle uğraşan bekar kimselerden alınan vergilerdir.
 • Bac: Pazar ve çarşı esnafından alınan vergilerdir.
 • Derbend: İmar vergisi olarak da bilinir. Tacirlerim köprü, han ve yol benzeri yapılar için ödedikleri vergilerdir.
 • Niyabet: Yerel idarecilerin ve devlet memurlarının hizmetlerine karşılık olarak topladıkları vergilerdir.
 • İhtisab: Damga vergisidir.
 • Seferiye: İmdad-ı Seferiye olarak da bilinir. Sefer zamanında toplanır.

Osmanlı Devleti’ndeki örfi vergilerden farklı olarak şeri vergiler de bulunmaktadır. Bunlar haraç, öşür ve cizye vergisidir. Bunlara şeri vergi denilmesinin nedeni, dini kaynaklı olmasıdır.

görsel kaynak: https://earlychurchhistory.org/daily-life/taxes-in-ancient-roman-world/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.