Rasiha Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni? Rasiha İsminin Anlamı

Rasiha nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Rasiha kelimesinin sözlük anlamı nedir? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelimelerden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “rasiha” kelimesinden söz edeceğiz.

Rasiha Nedir? Ne Demek?

  • Sağlam, kuvvetli, metin (kadın)
  • İlim ve fende, özellikle dini ilimlerde çok geniş bilgi sahibi olan kadın kimse

Rasiha, rasih kelimesinin ”müennes” halidir. Kelime, aynı zamanda bir kadın ismi olarak da kullanılır. Kökeni ve kullanım alanları ise aşağıdaki gibidir.

Rasiha Kelimesinin Kökeni?

  • Arapça

Kelime, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin kökeni ise ”rasih” sözcüğüdür. Rasih kelimesinin müennes hali ise ”rasiha” sözcüğüdür. Kelimenin kullanım alanları ve cümle içi kullanımı aşağıdaki gibidir.

Rasiha Kelimesinin Kullanım Alanları

Gündelik konuşma dilinde sıklıkla kullanılmayan ve eskiyen kelimeler arasında yer alan ”rasiha” kelimesi, daha çok eski metinlerde veya alıntılarda geçmektedir. Kadın ismi olarak da kullanılır.

Rasiha Kelimesinin Cümle İçi Kullanımı

Küçük bir âdet, küçük bir kavimde veya zayıf bir haslet, kalil bir taifede; büyük bir hâkimin, büyük bir himmetle kolaylıkla kaldıramadığını nazara alırsan; acaba gayet çok, tamamen müstemirre, nihayet derecede me’luf ve çok da mütenevvia, tamamen râsiha olan âdât ve ahlâk, nihayet kesîr ve me’lufatına gayet mutaassıb ve şedidü’ş-şekîme olan bir kavmin a’mak-ı ervahından az fedakârlıkla, kısa bir zamanda kal’ u ref’ ettiğini ve o âdât-ı seyyienin yerine başka âdât ve ahlâk fidanlarını gars etmesi ve def’aten nihayet derecede tekemmül ettiklerini nazara alırsan ve dikkat edersen, hârikulâde olduğunu tasdik etmezsen; seni sofestaî defterinde yazacağım.

Muhakemat, Said Nursi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi