Bilmukabele Ne Demek? Bilmukabele Cümle İçerisindeki Kullanımı ve Kökeni

Bilmukabele, Zarf. Karşılıklı olarak, karşılıklı biçimde anlamlarına gelir. Günlük konuşma dilinde ise “ben de”, “aynı şekilde sizlere de” anlamlarına gelen bilmukabele kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir.

Bilmukabele kelimesi, “Bi’l mukabele” orijinal şeklindedir ve bir bağlaç yardımıyla ortaya çıkmıştır.

Mukabele kelimesi, uluslararası alanda mütekabiliyet, ekonomi alanında ise tekabül olarak karşımıza çıkar. Bu iki kelime ve mukabele kelimesinin de kökeni aynıdır.

Yine aynı şekilde mütekabil kelimesi de aynı kökten türemiş bir kelimedir. Aynı kökten türeyen kelimelerin anlamları aşağıdaki gibidir;

Mukabele: Karşılıklı olarak bir şey yapma, karşı çıkma.
Mütekabiliyet: Uluslararası İlişkilerde “karşılıklık” esası.
Mütekabil: Karşılık verebilen, karşı çıkan/çıkabilen.
Tekabül: Bir şeye (eşyaya) karşılık olarak gelen meblağ.

Bilmukabele kelimesi, cümle başında kullanıldığı gibi cümle ortasında da kullanılabilir. Bilmukabele kelimesinin cümle içerisindeki kullanımı aşağıdaki gibidir;

Sert bakışlarıyla tab’asını süzüyor, bilmukabele sağ eliyle kendilerini ve bu arada beni selamlıyordu. Aramızdaki mesafe 20 metre ya var, ya yoktu. Herkes bana bakıyor ve belki de selam vermediğim, Heil! demediğim
için içerliyordu. El kadırmayı sevmediğim için Japon usulü kuru bir selam vermekle mahcubiyetten, belki ıslatılmaktan kurtuldum.

100 Tuhaf Kitap, Ahmet Büke

Memleket ve milletimizin İzmir, Adana ve havalisinde maruz kaldıkları müellim hadisat kafi gelmiyormuş gibi yine aynı tecavüzatın feci bir safhasını teşkil eden Maraş’taki vekayii vesile ittiaz eyleyen Ermeniler ve düşmanlarımız İslam tarafından binlerce ve binlerce Ermenilerin katlolunduğunu cihana işaa ederek Avrupa’da aleyhimizde yeni cereyanlar ihdasına çalışıyorlar. Yine aynı maksatla Ermenilerin bir ay matem tutarak bu suretle propagandalarını takviye etmek istedikleri anlaşılmıştır. Bilmukabele her tarafta Mevlid ve tahm-i şerif kıraat olunarak İzmir, Adana, Maraş, Urfa, Ayintap, Birecik, Kozan, Hacin havalisinde şehit olan dindaşlarımızın ruhlarına ithaf olunması ve neticesinin buraya ve Dersaadet matbuatına ve Meclis-i Mebusana iş’arını rica eyleriz.’’ (Mustafa Kemal Paşa’dan her yerde yoğunlaşan Ermeni propagandasına karşı alınacak tedbirleri bildiren genelgesi ve Anadolu Kadınları Müdafaa-ı Vatan Cemiyetine olan yazısından)

Milli Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Bekir Sıtkı Baykal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.