Bir Kelime Bin Anlam: Afitap

İsim. Güzel yüzlü kadın ya da daha çok güneş anlamına gelir. Bilinenin aksine Arapçadan değil Farsçadan dilimize geçmiştir. Cümle içerisindeki kullanımı aşağıdaki gibidir;

Afitap sönük bir mum, ayrılık hain bir zehir.

Yunus Özyavuz