Dürzî(lik) İnancı Nedir? Müslüman Kabul Edilir mi?

Dürzîlik, Fâtimi halifelerinden el-Hakim Biemrillah’ın veziri Hamza b. Ali tarafından kurumuştur. Bu mezhebin görüşlerini benimseyen kişilerden birisi olan Nuştekîn ed- Dürzi (ö. 410/1019)’nin ismiyle anılan Dürzîlik, siyasi itiakadi bir mezheptir. Şiiliğin İsmailiye kolundan soğumuştur.  

Dürzîler, Haçlı seferlerinde hristiyanlarla işbirliği yaparak müslümanlara karşı savaşmışlardır. Günümüzde Lübnan’ın dağlık bölgelerinde, Suriye, Filistin ve Ürdün’de yasamaktadırlar. 

Lübnan anayasana göre özel hakları olan, dürzîlerin Ortadoğu’da, siyasi güçleri olup bugünkü Suriye yönetiminde büyük etkinlikleri vardır. Bugün Lübnan, Suriye, Filistin ve Ürdün’de yaklaşık 4-5 bin kadar dürzî olduğu sanılmaktadır. 

Ayrıca bir kısmı da 19. Yüzyılda Lübnan ve Suriye’den Amerika, Avustralya ve Batı Afrika göç etmişleridir. Halen Venezuela, Brezilya, Arjantin, Meksika, A.B.D ve Kanada’da yaklaşık 40-50 bin civarında dürzî olduğu danışmaktadır. 

İlginizi Çekebilir:  Barnabas İncili Nedir? Hristiyanlıktaki Yeri Nasıldır?

Kendilerini gerçek tevhid inancına sahip olarak gören dürzîlerin Allah hakkında, Allah’ı cisim olarak tasvir etme, ruhun bir canlıdan başka bir canlıya geçmesi gibi inançlara sahiptirler. Onlara göre Allah’ın bir gerçek ulûhiyeti, bir de beşeri tezahürü vardır. 

Dürzîliğin,  Hamza b. Ali tarafından ortaya atılan inanç esasları özetle şöyledir:

1. el-hakim bi Emrillah’ı Allah bilmek: Onlara göre hakim Hz. Muhammet’in şeriatını nesh etmiştir. 

2. Emri tanımak: Bu, yaratıkların en şereflisi olarak kabul edilen Hamza b. Ali’dir. 

3. Hududu tanımak: bunlar Hamza ile birlikte 5 vezirdir. 

İlginizi Çekebilir:  İki Günü Bir Olan Ziyandadır

4. 7 esası bilmek: bunlar iptal edilen 7 akide, (kelimeyi şahadet, namaz, oruç, zekat, hac, cihat ve velayet) yerine konan 7 vasiyet (vesaya veya hisal)’dir. 

Bu 7 vasiyet; 

1. Sözde doğruluk,

2. İman kardeşlerini koruma, karşılıklı yardım 

3. Önceki ibadetler ve batıl inançların tamamını terk 

4. İblisi ve bütün şer güçleri tanımama, 

5. Allah olarak Hakim’in birliğine iman,

6. Ne olursa olsun fiillerine sahip olma,

7. Açık veya gizli onun (hakim) ilahi iradesine teslimiyet ve kabut. 

Dürzîlere göre ahiret ve ahiretle ilgili cennet, cehennem, arş, kursi, hesap, ceza, mükafat gibi şeyler hep bu dünyadadır. 

İlginizi Çekebilir:  Duanın Kabulü

Dini bakımdan dürzîler akıllılar ve cahiller olarak 2ye ayrılır. Özel kıyafetleri olan akıllıların mezhep esaslarına bağlı olmaları, şehvetlerden kaçınmaları, sigara ve içki içmemeleri, hırsızlık, zina vb. kötülükleri yapmamaları gerekir. 

Misafirperverlik, israftan sakınmak, ahlaki değerlere önem vermek gibi özellikleri bulunan dürzîler, islam esaslarını hiçe saydıkları ve iman esaslarını da keyfi olarak tahrif ve tağyir ettikleri için müslüman sayılmazlar.

Kaynak: Mehmet Ümütli, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Konu Anlatımlı Hazılık Kitabı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: