Bir Zamanlar Necip Fazıl: Amerikan Politikasını Korumakla Mükellefiz

Necip Fazıl Kısakürek, pek çoklarına göre yazın tarihimizin en önemli şairleri arasında yer alıyor. Nazım konusunda oldukça maharetli olan Necip Fazıl Kısakürek, nesir konusunda da gayretli olmuştur. Nesir, düz yazı, alanında da eserler veren Necip Fazıl Kısakürek, ne yazık ki bu alanı ideolojisini yaymak için bir araç haline getirmiştir. Büyük Doğu Dergisi, Necip Fazıl’ın ideolojisini yaymak için kullandığı bir dergi olmuştur.

Bu dergide yayınlanan bir yazıdan söz edeceğiz. 17 Temmuz 1959 tarihli bu yazıda Necip Fazıl, ana hatlarıyla neden Amerikan politikasını korumanın gerekli olduğundan söz ediyor. Söz konusu yazı:

”Amerikan politikasını korumakla mükellefiz… Amerikan siyasetini tutmak biricik yol… Amerika’dan nazlı bir sevgili muamelesi görmek biricik dikkatimiz olmalı. Yoksa bir amerikan bahriyelisinin iki yana açık bacakları arasında mütalaa ettiği kadından ileri geçemeyiz. Dış siyasetimizde amerikan siyaseti ve iç bünyemizde Amerikanizm politikasını kendimize tecezzi etmez (birbirinden ayrılmaz) bir siyaset vahidine (tekliğine) göre ayarlamakta büyük ve her işe hâkim bir mânâ gizlidir.”

17 Temmuz 1959 Büyük Doğu Dergisi

Sinan Meydan, El Cevap isimli kitabında söz konusu yazıya atıfta bulunarak Necip Fazıl’ın siyasal İslam ideolojisinin ve Kürtçülüğün üstadı olduğunu şöyle açıklar:

”Müslümana Müslüman propagandası yapan Necip Fazıl, Hristiyan emperyalizmine boyun eğen DP’nin dümen suyuna girmiştir Yayınlarıyla ABD’nin Türkiye’de iyice egemenlik kurmasına ve sadece
Türkiye’yi değil bütün İslam dünyasını ABD etkisine sokacak Haçlı projelerine önayak olmuştur. İyi de bu nasıl Müslümanlıktır?
Gerçek şu ki Türkiye’de 1946’dan sonra ABD etkisindeki Siyasal İslamcı ve bölücü Kürtçü hareketin fikir babası Necip Fazıl Kısakürek’tir. Evet, bu anlamda Necip Fazıl gerçekten de bir üstattır! O, şiirin üstadı olmak dışında iç içe geçmiş biçimde birer Amerikan politikası olan Siyasal İslamcılık ile Kürtçülüğün de üstadıdır!”

1943’de yayın hayatına başlayan dergi her ne kadar Demokrat Parti’ye muhalif bir duruş sergilese de zaman zaman dergi içinde kendini ‘Doğucular’ olarak isimlendiren kişiler, Demokrat Parti uygulamalarına destek vermişlerdir. Oktay Akbal, Özdemir Asaf ve Sait Faik gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu Büyük Doğu Dergisi, 1978 yılında yayın hayatını noktalamıştır. Necip Fazıl’ın etkisinde yayın hayatına başlayan ve Necip Fazıl’ın ölümüne yakın yayın hayatı biten dergi, Türk yazın tarihinin önemli dergileri arasında yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber