Haber Fotoğrafının Özellikleri Nedir? Bir Haber Fotoğrafı Nasıl Olmalı?

Haber fotoğraflarının özelliklerinin anlaşılabilmesi için, bir fotoğrafı fotoğraf yapan niteliklere bakmak gerekir. Herhangi bir olay, gelişme ve durumda nesnelerin veya kişilerin fotoğraflanması söz konusu olduğunda pek çok alternatif fotoğraftan söz edebiliriz. Sözü edilen fotoğrafların her biri diğerlerinden farklı bir anlama gelecek, farklı bir anlam ifade edecek ve diğerlerinden daha farklı bir etki yapabilecektir. Ancak haber fotoğrafında, fotoğrafta verilmek istenen mesaj, aktarılmak istenen gerçeklikle uyuşmak mecburiyetindedir. Bu mecburiyet, başta fotoğrafik kayıt imkanları ve diğer zorlukların engelleri çerçevesinde fotoğrafçıyı ilgilendiren bir zorunluluktur.

Yeterli bilgi ve donanıma sahip olan bir fotoğrafçı, elindeki imkanları kullanarak en iyi ve en doğru fotoğrafı çekebilmek için elinden geleni yapar, yapmak zorundadır. Haber fotoğrafçılığında;

  • Fotoğraf için izin alma
  • Hava koşulları
  • Konuyu görmeyi engelleyen nesneler

Gibi faktörler çoğu zaman yaşanmaktadır. Fakat fotoğrafçı, bu engelleri ortadan kaldırmak için çaba göstermek zorundadır. Aynı zamanda üzerinde durulması gereken konu;

– Doğru fotoğrafı çekebilmek maksadıyla fotoğrafik imkanlar çerçevesinde fotoğrafçının yapabilecekleridir.

Binlerce farklı alternatif arasından en iyi ve en doğru olanı veya daha doğrusu habere en uygun olanı çekebilmek için fotoğrafçının alternatif fotoğraflara imkan veren faktörler üzerinde ince ince yoğunlaşması gerekir. Bu yoğunlaşma, haber fotoğrafçılığı terminolojisinde refleks pratiğidir. Söz konusu etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Konuyla makine arasındaki mesafe
2. Netlik yapılan nokta ile makine arasındaki ara
3. Konuya bakılan açı (üst, alt, yan)
4. Konunun göründüğü açı
5. Kullanılan diyafram
6. Pozlama süresi (örtücü hızı)
7. Işığa duyarlılık (ASA)
8. Pozlama anı (deklanşöre basılan an)
9. Net alan derinliği
10. Hareketin nasıl kaydedileceği
11. Işık ölçümü
12. Flaş kullanımı

Her bir fotoğrafın alternatifi olan diğer fotoğraflardan, temelde bu etkenlerle ilgili yapılan seçimlere bağlı olarak farklılaşır. Sıralanan bu etkenlerin birinde veya hepsinde ya da birkaçında yapılacak herhangi bir seçim, neticede çok daha farklı fotoğraflara neden olacaktır. Elde edilecek olan fotoğrafı belirleyen nitelikler, öncelikle bu seçimlerdir. Seçimleri yapan ise her şeyden önce fotoğrafçının kendisidir. Farklı her bir fotoğrafın anlamı ve yorumu, diğerlerinden de farklı olacaktır. Haber, tek bir fotoğraf üzerinde yoğunlaşmaz; burada önemli olan, çekilen fotoğrafların doğru mesaj içermesi, konuyla olan bütünlüğü, taşıdığı teknik ve estetik kapasite ve yeterliliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.