İğva Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni

İğva nedir ve ne anlama geliyor? İğva ne demek? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelime, söz öbeği, tabir, deyim ve atasözlerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “iğva” kelimesinden söz edeceğiz.

İğva Nedir? Ne Demek?

İğva, isim.

Ayartma, baştan çıkarma, azdırma, kötü yola düşmesini sağlama, kandırma ya da gaza ve dolduruşa getirmek anlamlarına gelmektedir.

İğva Kelimesinin Kökeni – Etimoloji

Nişanyan sözlüğe göre iğva kelimesinin kökeni Arapça “gayy” kelimesinden türemiştir. Kötü yola düşme anlamına gelen “gayy” kelimesi, “iğva” kelimesinin kökenidir.

İğva Kelimesinin Kullanım Alanları

İğva, gündelik hayatta çok az kullanılan bir kelimedir. Genelde “…-iğvasına geldik” şeklinde kullanılır. Aşağıdaki bölümde kelimenin cümle içi kullanımını görebilirsiniz.

İğva Kelimesinin Cümle İçi Kullanımı

Kamil Paşa’nın mahdumu, bu esnada en çok çal ışıyordu. İsmail Kemal Bey ile diğer gayr-i memnunlar da Sait Paşa ile beraberdiler. Asker arasına büyük bir nifak atıldığını haber aldım. Adamlarımın tahkik ve teminlerine göre, en evvel hareket eden birkaç askermiş. Bunları iğva eden (azdıran) Hamdi Çavuş adlı bir Arnavut’u bulan ve para veren de Kamil Paşazade Sait Paşa idi.


Abdülhamid’in Hatıra Defteri, Selek Yayınlar ı, istanbul, ı 9 60, s . l 36 – 1 3 7.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir