II. Meşrutiyet’in İlanının Sonuçları Nelerdir?

II. Meşrutiyet, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında meydana gelen önemli bir tarihi olay olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nde I. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte anayasal düzene geçiş yapılacağı tahmin ediliyordu ancak Sultan II. Abdülhamit’in Meclis’i süresiz feshetmesi ve anayasayı askıya alması sonucunda 30 yıldan fazla İstibdat Dönemi yaşanmış ve bu dönemde Osmanlı Anayasası ve Meclis’i süresiz kapanmıştır. Bu uzun dönemin ardından II. Meşrutiyet ilan edilmiş ve tekrar anayasal düzene geçilmiştir. Daha önceki yazımızda II. Meşrutiyet’in ilan edilme nedenlerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin sonuçlarından söz edeceğiz.

II. Meşrutiyet’in İlanının Sonuçları Nelerdir? 

 • Uzunca bir süre Sultan Abdülhamit tarafından yönetilen devlet, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra rejim değişikliği nedeniyle kısa bir kaos dönemi yaşamıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti, önemli toprakları da kaybetmiştir. 
 • II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin devlet/yönetim üzerindeki baskısı da artmaya başlamıştır. İttihat ve Terakki kadroları devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başlamış; özellikle Talat, Cemal ve Enver Paşa yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi’nin devlet üzerindeki tahakkümü/kontrolü zirve noktaya ulaşmıştır.

Cemal Paşa’nın Şam Valiliği ve Arap Milliyetçiliği

 • Osmanlıcık ve İslamcılık gibi fikir akımlarının yerini özellikle Enver Paşa’nın başını çektiği Pan-Türkizm yani Turancılık gibi fikir akımları almaya başlamıştır. 
 • Osmanlı Devleti, II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra ilk kez çok partili hayata geçmiştir. Ancak demokratiklik seviyesinin ve demokrasi bilincinin henüz oturmamış olmasından dolayı bu dönemde tam bir ‘çok partili siyasi rejim’ uygulanamamıştır.
 • Çok partili siyasi hayata geçiş ile birlikte daha demokratik bir idarenin de temelleri atılmaya başlanmıştır. 
 • Anayasa’da birtakım değişiklikler yapılmış ve çeşitli özgürlükler getirilmiştir.

Not: II. Meşrutiyet’in ilanı, İyd-i Milli adı verilen bir bayramla kutlanmaya başlanmıştır. Detaylı bilgi için aşağıdaki yazımıza tıklayabilirsiniz.

Iyd-i Milli Nedir? Ne Zaman Kutlanmıştır?

II. Meşrutiyet’in İlanı Sırasında Yaşanan Bazı Gelişmeler 

 • Bulgaristan, Osmanlı Devleti’den bağımsızlığını ilan etmiştir. Daha sonra ise Balkan Savaşları başlamış ve Bulgaristan, Osmanlı Devleti toprakları arasından çıkmıştır.
 • Yunanistan, daha önceden de çeşitli girişimlerde bulunduğu Girit’i rejim değişikliği ve kaos ortamından yararlanarak ilhak etmiştir.
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise II. Meşrutiyet’in ilanını fırsat bilerek Bosna-Hersek’i topraklarına katmıştır.

II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler

 • İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • İttihad-i Muhammedi Fırkası
 • Osmanlı İhtilal Fırkası
 • Ahrar Fırkası
 • Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
 • Osmanlı Demokrat Fırkası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.