Memura Verilecek Disiplin Cezaları Nelerdir?

Memurun tanımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiştir. Yine aynı şekilde memura verilecek disiplin cezaları da bu kanun kapsamında belirtilen hususlar arasındadır.

Memur: Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen çalışan.

Memura Verilecek Disiplin Cezaları

Memura verilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarılma gibi 5 kademeden oluşan cezalardır. Sistematik ve hiyerarşik bir düzen içerisinde devam eder.

1. Uyarma

Herhangi bir memura yönelik yaptığı veya söylediği şeylerden ötürü davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin ifade edilmesidir. Örneğin kurum tarafından belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmeyen veya yine kurum tarafından belirlenen kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı hareket eden bir memur, uyarma cezası alır.

İlginizi Çekebilir:  Yasama Yetkisinin İlkeleri (Özellikleri) Nelerdir?

2. Kınama

Kınama cezası, memura yaptığı davranışların hatalı olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Memurun uyarma cezasından sonra aynı davranışları sergilemesi sonrasında verilir. Örneğin kurum tarafından verilen bir emre itiraz eden ya da devlete ait araç, gereç veya benzeri eşyaları kendi şahsi işleri için kullanan memura “kınama” cezası verilir.

İlginizi Çekebilir:  IBAN Paylaşmak Suç mu?

3. Aylıktan Kesme

Memurun “brüt” maaşından 1/30 veya 1/8 oranında kesinti yapılmasına “aylıktan/maaştan kesme” adı verilmektedir. Örneğin hizmette göstermiş olduğu yetersizlik nedeniyle kurumların stratejik plan ve performans hedeflerinin gerçekleşmemesine sebep olan memura maaşından kesme cezası uygulanır.

4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Memurun mevcut konumundaki ilerlemesinin 1 ila 3 yıl süreyle durdurulmasına “kademe ilerlemesinin durdurulması” adı verilmektedir. Örneğin yetkili olmadığı halde çeşitli televizyon programlarına, radyo veya haber ajanslarına kurumla ilgili veya kurumun işleyişi ile alakalı bilgi ya da demeç veren memurlara “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası uygulanır.

İlginizi Çekebilir:  Dolaylı Temsil Nedir? Hukukta Dolaylı Temsil Ne Demek?

5. Devlet Memurluğundan Çıkarma

Bir daha devlet memurluğuna alınmamak üzere kişinin devlet memurluğundan çıkarılması/atılmasına verilen isimdir. Örneğin bir yıl içinde iki defa “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilen memurlara uygulanır.

Not: Memurun sicili temiz ise “sicil amiri” takdiren bir alt cezayı verebilir. Eğer memur, aynı suçu 2 defa işlerse bir üst ceza verilir.

Not: Memurlara verilen disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır.

Not: Devlet memurluğundan çıkarma cezası, Yüksek Disiplin Kurulu” tarafından verilir.

Memurluğu Sona Erdiren Durumlar

  1. Çekilmiş Sayılma
  2. İstifa
  3. Ölüm
  4. Koşullarda Eksiklik
  5. Emeklilik
  6. Bağdaşmazlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ko cuce