İstisnai Memurluklar Nelerdir?

İstisnai memurluklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan “devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen” personellerden istisna olarak bazı kurumların kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde “özel nitelik” olarak gösterilen görevlerle mükellef olan memurlarıdır. İstisnai memurluklar ise kısaca şunlardır:

 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlukları
 • Başkan yardımcıları
 • Başbakan Başmüşaviri
 • Savunma Sanayii Baş Müsteşarlığı
 • Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığına ait Başkan, Başkan yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı, uzman, uzman yardımcısı, müşavir avukat ve şube müdürleri
 • Başbakan Müşavirlikleri
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığında başkan, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı, proje grup başkanı ve basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
 • Başbakan ve Bakanlık müşavirlikleri, basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri, Başbakan Basın Müşavirlikleri
 • Bakanlar Kurulu Sekreterliği
 • Özel Kalem Müdürlükleri
 • Valilikler
 • Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri
 • Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirlikleri, Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreter Sekreterliği
 • Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri
İlginizi Çekebilir:  “Yasama Yılı” ve “Yasama Dönemi” Nedir?

Söz konusu sayılan tüm bu kurumların kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde “özel nitelik” olarak gösterilen görev yerlerinde görev yapan memurlar, diğer memurlardan ayrı bir statüde yer almaktadır.

Söz konusu bu kadrolarda yer alan/bulunan memurlar, istisnai memurluklar olarak geçmektedir. İstisnai memurluklarda da kişi, memurluktan doğan haklara sahiptir. Yine aynı şekilde memurlara verilecek disiplin cezaları da istisnai memurluklar için geçerlidir.

İlginizi Çekebilir:  Hukukta Eşya Nedir? Türleri Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara