Milletvekili Adayı Olabilmek İçin Görevinden Ayrılması Gerekenler

Milletvekili seçilebilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekir. Vatandaşlık, en az ilkokul mezunu olmak veya kamu hizmetlerinden kısıtlı olmamak gibi şartları olan milletvekilliği, bir defaya mahsus olmamakla birlikte birkaç dönem olarak da ifa edilebilir. Peki milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmesi gerekenler kimlerdir? 

1. Hakim ve savcılar.

2. Yüksek yargı organlarının mensupları.

3. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim görevlileri. 

4. Yükseköğretim Kurulu üyeleri. 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri. 

6. Yaptığı hizmet açısından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri.

İlginizi Çekebilir:  1921 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasiye) Özellikleri Nelerdir?

7. Silahlı Kuvvetler mensupları.

Yukarıda belirtilen görevde olan kişiler, istifa dilekçelerini en geç bir ay (1 ay) önce vermek mecburiyetindedirler. Şayet erken seçim kararı alınmışsa erken seçim kararının ilanından başlayarak 7 gün içerisinde verebilir. 

Yüksek yargı organları üyeleri, savcı ve hakimler ile subay ve astsubaylar milletvekili adaylıklarını açıkladıktan sonra seçilmezlerse görevlerine tekrar dönemezler. 

Herhangi bir kişinin milletvekili seçilme yeterliliği hususunda sözü edilen şartların taşınıp taşınmadığı konusunda yetkili merci Yüksek Seçim Kurulu’dur.  (YSK) 

Seçim sona erdikten sonra kişinin milletvekili seçilme yeterlilik şartlarına ilişkin olarak önceden belirlenen süreler içerisinde Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz yolu öngörülmüştür. Bu süre zarfında yapılan itirazlarda vekil olarak seçilme şartlarına uygunluk ve yeterlilik konusunda bir sıkıntı ve sorun yaşanması halinde Yüksek Seçim Kurulu, milletvekilinin seçim tutanağının iptaline yönelik bir karar alabilir. 

Sürelerin aşılması halinde ise bu itiraz mümkün olmadığı gibi Yüksek Seçim Kurulu’nun bir karar alması da kural çerçevesinde mümkün değildir.

İlginizi Çekebilir:  Saldırıya Son Verilmesi Davası Nedir?

Fakat Yüksek Seçim Kurulu’nun tam kanunsuzluk olarak nitelendirildiği bazı durumlarda süreler kaçırılmış olsa da milletvekillerinin seçilme şartları/yeterlilikleri incelenir ve milletvekili seçim tutanağı da iptal edilir. Mesela seçilen kişinin vatandaş olması ya da yaş sınırını geçmemiş olmak. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara