Müşareket Ne Demek?

Müşareket (isim). Ortaklaşma, yapılan ya da yapılacak olan bir işe (birilerini) ortaklık etmek, işi beraber yapmak anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Kelime, Arapça Şın, Re ve Kef harflerinden türemiştir. Sülasi Mücerred’tir. Cümle içerisindeki kullanımı;

…hususiyle Avrupa’nın bize muhalif olan efkar-ı umumiyesi (genel görüş) müvacehesinde müstakbelin (geleceğin) asri bir Türkiye’sine vücut verecek kabiliyet-i milliyemizi isbat edeceğinden menafi-i milliye ve vataniyede hanımefendilerin de müşareket-i fikriye (fikir ortaklığı) ve ruhiyesi (bilinç, ruh ortaklığı) memleket namına iftihardır.

Milli Mücadelede Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Bekir Sıtkı Baykal

Aynı harflerden türeyen kelimeler aşağıdaki gibidir.

* Şirk
İsim. Ortak koşma/eş koşma anlamlarına gelir. Allah’tan başka bir ilah olduğuna inanmaktır ve hükmü mürted, yani dinden çıkmaktır. İslamda en büyük günahlardan sayılır.

* Müşrik
İsim. Şirk ehli/şirk koşan. Allah’tan başka ilah olduğuna kalben inanan, Allah’a ortak koşan kişi.

* Şirket
İsim. Ticarette ortaklık sonucu kurulan, belirli bir iş bölümü olan, aylık ya da yıllık kar getirmesi hedeflenen kurum/kuruluş.

* Müşterek
Sıfat. Ortak, el yordamıyla/birliğiyle, beraber anlamlarına gelir.

* Teşrik
İsim. Yapılan bir işe birilerini ortak etme, bir işin yapılması için beraberliğe ihtiyaç duyma anlamlarına gelir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting