Neden Yerli Malı Haftası Kutlanır? Yerli Malı Haftası İlk Ne Zaman Kutlanmıştır?

Yerli Malı Haftası, ülkemizde her Aralık ayının 12’si ile 18’i arasında gerçekleşen bir etkinlik haftasıdır. Bu haftada okullarda yerli malı kullanımına özen gösterilir, tasarruf teşvik edilir ve öğrencilerin öğretmenler tarafından tutumlu olmaları istenir. Peki Yerli Malı Haftası nedir? Neden kutlanır? Yerli Malı Haftası ilk ne zaman kutlanmıştır? Kutlanmasının altında yatan sebepler nelerdir?

1929 yılının 24 Ekim’inde ABD’deki Wall Street Borsası‘nın tamamen çökmesi ve pek çok bankanın iflas bayrağını çekmesi ile patlak veren ve tüm dünyada etkili olan küresel kriz, bilinen ismiyle “Kara Perşembe” ülkemizde de sancılı olarak hissedilmişti.

Cumhuriyetin henüz ilk yıllarında gerçekleşen bu küresel kriz, ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılık üzerine olan Türkiye’yi ciddi bir tehlike ile karşı karşıya getirmişti. Bu dönmede Türkiye krizden çıkışı birtakım önlemler almakta buldu. Bu önlemlerden biri de Yerli Malı Haftası‘dır.

1929 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen “Yerli Malı Kullanma ve Koruma” isimli toplantıda yerli malı kullanımı üzerine yemin edilmiş ve ardından yılın her Aralık ayında Yerli Malı Haftası’nın kutlanması kararı alınmıştır.

Öte yandan yine Yerli Malı Haftası çerçevesinde TBMM başkanı Kazım Özalp tarafından “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” kurulmuştur. Cemiyetin asıl işlevlerinden biri de yerli malının teşvik edilmesi ve iç üretimin sağlanmasıdır.

Neden Yerli Malı?

O dönemde Türkiye’nin kendi kendine yetebilen bir ekonomisi vardı. Diğer bir deyişle otarşik bir ekonomik sistem. Bu dönemde devlet, bazı liberal politikalardan vazgeçmiş ve daha devletçi, korumacı politikalar izlemek zorunda kalmıştır.

Muhafazakar bir ekonomi politikası izlemek zorunda kalan dönemin Türkiye’sinde krizden çıkabilmek adına birtakım korumacı iktisadi politikalar izlemiştir.

Tarım ürünlerinin fiyatlarında hızlı bir düşüş görülmesinin üzerine Ziraat Bankası ile gelişmekte olan kooperatifler, köylü vatandaşlara borçlarını ödemekte zorluk yaşadıkları için ciddi sıkıntılarla yüz yüze gelmiştir.

Öte yandan kurulan Devlet Tekstil Fabrikaları vasıtasıyla pamuğa karşı iç talep yaratılmıştır.

4 Nisan 2001’de kabul edilen 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun yurt içindeki talebin yine yurt içi üretimle karşılanmasını öngören bir kanun olduğu için Otarşik bir sisteme dahil olduğu gibi Yerli Malı Haftası ile de aynı mantık çerçevesindedir.

Özetle Yerli Malı Haftası’nın kutlanmasının asıl nedeni, dönemin Türkiye’sinde 1929 Ekonomik Krizi’nden kaynaklanan iktisadi problemler yatmaktadır. Devlet krizden çıkabilmek için birçok yönteme başvurmuştu. Bu yöntemlerden biri ve en önemlisi ise Yerli Malı Haftası olmuştur.

Yerli Malı Haftası Başarılı Oldu mu?

Uygulamanın yürürlüğe konduktan sonraki ilk yılları, milli bilinç ve şuurun daha yüksek olması nedeniyle tek başına ülkeyi krizden çıkaracak bir etken olmamasına rağmen etkili bir yöntem olmuştur.

Günümüzde Yerli Malı Haftası, usülen kutlanan bir etkinlik haftası haline gelmiştir.

Yerli Malı Haftası Ne Zaman?

Yerli Malı Haftası her sene Aralık ayının 12’si ile 18’i arasında düzenlenen bir etkinliktir. Etkinlik, kararın alındığı İstanbul Üniversitesi “Yerli Malı Kullanma ve Koruma” isimli toplantıda belirtildiği üzere her yıl Aralık ayının 12’si ile 18’i arasında kutlanan bir etkinliktir.

Yerli Malı Haftasında Ne Yapılır?

Yerli Malı Haftası, günümüzde her ne kadar ilkokul öğrencilerinin hep beraber sınıflarda kutladığı bir hafta olmasına rağmen sadece ilkokul öğrencilerinin değil tüm ülke vatandaşlarının dahil olduğu bir etkinliktir.

Bu haftada;

1. Yerli malı kullanımına özen gösterilir.
2. Tasarruf etmeye dikkat edilir.
3. Yerli malı korunmaya çalışılır.
4. Milli kaynaklar tüketilir.
5. Milli markalardan alışveriş yapılır.

Yerli Malı Haftası Nasıl Kutlanır? 

Yerli Malı Haftası’nda tutum, tasarruf ve yerli malına özenle ilgili konuşmalar yapılır, şiirler okunur. Öğrenciler okullarında yerli malı ürünlerle Yerli Malı Haftası’nı kutlarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir