Saf Değiştirmek Ne Demek?

Saf değiştirmek nedir ve ne anlama geliyor? Saf değiştirmek tabirinin anlamı nedir? Daha önceki yazılarımızda çeşitli kelime ve tabirlerden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “saf değiştirmek” tabirinden söz edeceğiz.

Saf Değiştirmek Ne Demek?

Bir kişinin veya bir kurumun ait olduğu konum ya da görüşten ayrılıp zıttı bir konum ya da görüşe taraf olmasına “saf değiştirmek” denir. Saf değiştirmek, bir tutum ve davranış değişikliğidir. Saf değiştiren bir kişi olabildiği gibi bir kurum da olabilir. Burada önemli olan saf değiştiren kişi ya da kurumun önceki tutum ve davranışlarını bırakmasıdır.

Saf Değiştirmek Tabirinin Kullanım Alanları

Saf değiştirmek, daha çok siyasi alanda kullanılan bir tabirdir. Öte yandan gündelik hayatta da sıkça kullanılan tabirler arasında yer almaktadır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı’nda ilk başta İttifak Devletleri tarafında yer alan İtalya daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçerek saf değiştirmiştir.

Saf Değiştirmek Cümle İçi Kullanımı

Dinler ile dinsizlikler arasında defalarca gidip geldi, alınıp verildi Konya. Pazarlıklar hep bu şehirden yayıldı Küçük Asya topraklarına. İslâm ile Hıristiyanlık arasında yaşanan çarpışmanın en şiddetli selleri buradan aktı. Aziz Poul’ün başkent yaptığı şehir Bizans’ın en önemli kalesi oldu asırlarca ve Arap akıncılarının yolların üzerinde bulunmakla üç kez saf değiştirdi Konya üç asır boyunca. VII.. IIX ve IX. asırlardı bunlar. Sonra Anadolu’ya akınlar düzenleyen Selçuklu Türkleri doğdu bozkırın şafaklarında hilâl hilâl. Bir akış başlatmıştı Kınık Boyu yukan illerden. Buhara’dan aşağılara, Maveraünnehir’e. Şehit kanıyla coşan bu akının son durağı Anadolu olacaktı ve Konya bir gönül sultanı için hazırlanıyordu. Taşı ve toprağıyla, suyu ve ırmağıyla yeni bir ruh kazanıyordu. Sükutu büyük bir seslenişe, durgunluğu muazzam bir harekete hazırlanıyordu.

İskender Pala

Mevlana, İskender Pala Sayfa 4 – Kapı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.