Sanayi Devrimi’ni Ortaya Çıkaran Nedenler Nelerdir?

Dünya tarihine yön veren en önemli gelişmelerden biri de Sanayi Devrimi’dir. Sanayi Devrimi ile birlikte dünya üzerinde pek çok şeyin artık eskisi gibi olmadığını görüyoruz. Peki dünya tarihi açısından son derece önemli olan Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkaran nedenleri biliyor muyuz? Hangi sebepler Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkarmış olabilir? İşte kısaca Sanayi Devrimi’ni Ortaya Çıkaran Nedenler.

Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerin başında Coğrafi Keşifler yer alıyor. Coğrafi Keşifler ile zenginleşen ve refaha kavuşan kıta Avrupa’sında Sanayi Devrimi’nin yaşanmasında iki önemli faktörü sıralayabiliriz: Sermaye birikimi ve Rönesansın getirdiği bilgi birikimi.

Sanayi Devrimini ortaya çıkaran en önemli nedenlerden bir diğeri nüfus. Nüfusun Coğrafi Keşifler ile birlikte adeta patlama yapması ve bu hızlı nüfus artışına üretimin ayak uyduramaması. Kısaca arz talep dengesinde meydana gelen bozulma.

Bir diğer neden de Tarımda meydana gelen önemli gelişmelere paralel olarak tarım sektöründe işgücüne duyulan ihtiyacın azalması ve bunun bir sonucu olarak köyden kente göçenlerin “hazır işçi gücü” oluşturması.

Coğrafi Keşifler ile zenginleşen Avrupa’nın tüketim (talep) miktarının artması da Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkaran nedenlerden biri.

Bazı sömürgeci Avrupalı devletlerin (İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi) Coğrafi Keşifler ile ele geçirdikleri kolonilerdeki ham maddeleri kendi ülkelerine taşımaları ve bu kolonilerdeki halka ham maddeleri işleyerek satmalarının daha çok üretim yapmaya yöneltmesi de yine Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkaran önemli bir gelişme.

Orta sınıfın yani bir başka deyişle Burjuva sınıfının zenginleşmesi ve sermayenin artmasını da Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkaran nedenler arasında gösterebiliriz.

Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkaran nedenlerin sonuncusu ise ulaşım araçlarının gelişmesi. Ulaşım araçlarının gelişmesine paralel olarak ticaretin canlılık kazanması, devriminde itici güçlerinden biridir.

Kısacası Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkaran nedenlere bakıldığında temelinde yatan sebeplerin Coğrafi Keşiflere ve Coğrafi Keşiflerin sonuçlarına dayandığını çok net olarak görüyoruz. Kalın metinlerde nedenler özetlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir