Birinci Sanayi Devrimi (1760-1830) Nedir?

Sanayinin gelişim aşamaları toplamda üç tanedir. Bunlar;

-) Birinci Sanayi Devrimi (1760-1830)
-) İkinci Sanayi Devrimi (1875-1914)
-) Üçüncü Sanayi Devrimi (1950’lerden günümüze
)

Sanayi Devrimi’ni altında yatan dinamitlerle incelediğimiz zaman dünya tarihi için neden son derece önemli bir tarihsel, toplumsal ve ekonomik bir olay olduğunu daha iyi anlıyoruz. Sanayinin gelişim aşamalarından bahsedeceğimiz bu yazıda Birinci Sanayi Devrimi’nden söz edeceğiz. Birinci Sanayi Devrimi Nedir? Hangi yıllarda yaşanmıştır? Etkileri ve özellikleri nelerdir?

1760’dan 1830’a kadar olan süre zarfında özellikle Batı Avrupa ve İngiltere’de meydana gelen değişimlere genel anlamda “Birinci Sanayi Devrimi” ismi verilmektedir. Bu dönemin tipik özelliklerinden biri demirdir. Demir üretiminin attırılarak kullanımının yaygın hale gelmesi, sanayicilere çeşitli ürünleri geliştirmek anlamında yeni ufuklar açmıştır.

Buhar makinesinin birtakım özel çalışmalar neticesinde geliştirilerek demiryoluna uygulanması ve demiryolu çağına geçiş ise Birinci ve İkinci Sanayi Devrimi’ni birbirine bağlayan önemli bir gelişme olmuştur.

Fakat 1760-1830 yılları arasındaki Birinci Sanayi Devrimi döneminde meydana gelen gelişmeler ile 1875 yılından Birinci Cihan Harbi’ne (1914) kadar olan dönemde yani İkinci Sanayi Devrimi sırasında meydana gelen gelişmeler arasında büyük farklar söz konusuydu.

Örnek Soru:

İlk Sanayi Devrimi Hangi Ülkede Yaşanmıştır?

A: Fransa
B: Rusya
C: ABD
D: İngiltere

Doğru Cevap: D

Açıklama: İlk Sanayi Devrimi, İngiltere’nin orta kesiminde Manchester şehrinde başlamıştır. Dokuma işlerinin makinelerle yapılmaya başlanması ve buharla çalışan motorun icadıyla makinen üretimde kullanılması Sanayi Devrimi’ni başlatmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: