Sektörel Dağılım Nedir?

Bir ülkede çalışan nüfusun hangi alanlarda çalıştığını ifade eden görsellere ya da dağılımına sektörel dağılım adı veriliyor. Sektörel dağılımlar bir ülkenin gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke ya da gelişmemiş ülke olduğuna dair önemli bir parametredir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bakıldığında çalışan nüfusun sektörel dağılımı önemli bir yer tutar. Demografik yapı, kişi başına düşen milli gelir ve sektörel dağılım üç önemli kıstastır.

Grafiklerle sektörel dağılımı anlamak ve okumak daha kolay olacaktır. Görseller, sektörel dağılımın tanımı daha net anlamamız açısından oldukça işlevseldirler. İlk önce sektörlerin ne olduğundan bahsedelim. Sektörler üç kısımdır;

– Birincil Sektör;

Bünyesinde balıkçılık, ormancılık, tarım gibi ilkel geçim kaynaklarını bulunduran sektördür.

– İkincil Sektör;

Daha çok üretim, yapı-inşaat, elektrik gibi alanların dahil olduğu sektördür.

– Üçüncül Sektör;

Ticaret, Finans, Ulaşım gibi hizmet alanlarını içine alan sektördür.

Gelişmiş Ülkelerin Sektörel Dağılımı Nasıl Olmalı?

Gelişmiş ülkelerin sektörel dağılımında ilk önce bakılan yer üçüncül sektör yani ”hizmet” sektöründe çalışan oranıdır. %60 civarında olan sektörel dağılıma sahip olan ülke gelişmişlik parametresinde her yönden gelişmiş olmasa da istatiksel olarak gelişmiş sayılabilir. Örneğin Türkiye’nin sektörel dağılımına baktığımızda hizmet sektöründe %50 gibi büyük bir oran var fakat Türkiye’ye tam anlamıyla gelişmiş ülke diyebilir miyiz? Hayır. Gelişmekte olan ülke kategorisi şu an Türkiye’nin verisel olarak daha çok uyduğu bir profil.

GDP’nin Almanya’daki sektörel dağılımı içeren görseline göz atalım;

GDP verileri her ne kadar sektördeki oranlara göre değer verip yıllık gelirdeki orana baksa da hemen hemen sektörel dağılımla yakın sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Yani Alman ekonomisine birincil sektörün (tarım ve hayvancılık) katkısı sadece %0.8. Üçüncül sektörün oranı ise %69.

Aynı şekilde Türkiye’nin GDP verilerine bakalım;

Örneğin bu tabloya göre birincil sektörün Türk ekonomisindeki oranı %8,5. Üçüncül sektörün oranı ise %64.4 seviyesinde.

Yukarıda da bahsedildiği gibi istatistikler yanıltabilir. Demografik yapı ve kişi başına düşen milli gelir, okuma yazma oranı, kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranı gibi pek çok kriter bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgiler verebilir ama hiçbiri tek başına yeterli değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

yabancı dizi izle