Ekonomi

Senet Arkasını Cirolomak Ne Demek?

Senet Arkası Cirolamak Ne Demek? Senetler genellikle iki taraf arasında düzenlense de bazen senet ile elde edilen hakların devredilmeside söz konusudur. Kambiyo senedi türü emre muharrer olan senetlerdir. Name yazılan senetler ise farklı hükümler uygulandığından name yazılı senetler için bu hususları dikkate almamak gerekir. Emre yazılı senet ise malumunuz her kırtasiyede genel olarak satılan ve içerisinde emre ya da bono ifade edilen isimleri geçtiği senet türleridir.

Senet Arkası Cirolamak Ne Demek? senedi düzenleyen yani borçlu anlamına gelen tanzim eden ile senedin adına düzenlenen kişi anlamına gelen lehdar kurumlarıdır. Lehdarın kanunda belirlenen usül ile senedi devrettiği daha doğrusu ciro etttiği kişiye ciranta denir.

Senet Arkası Cirolomak 

Ciro edilenin belirliliği açısından ciro çeşitleri 2 ye ayrılır;

  • Tam ciro
  • Beyaz ciro 

Senet Arkası Cirolamak Ne Demek? Devreden kişi belirli ise tam ciro, kim olduğu senetten anlaşılmıyorsa beyaz cirodur. Senedin ciro edilmesi senedin arkasına yazılacak bir metin olduğu gibi, senete ilave olarak iliştirilecek ayrı bir belge ile mümkündür. Öncelikle ciroyu senedi elinde bulunduran yapabilir. Ciro ile birlikte senedi ciro ettiği kişiye teslim etmesi gereklidir. 

Bir ayrı husus ise senedi tanzim eden, yani borçlu kişi ciro edilemez kaydı düşmek istiyorsa bunu arkaya değil senedin ön sayfasına ciro edilemez ifadesini ekleyerek gerçekleştirebilir. Bu halde senet name yazılı hale dönüşmüş olur. Ancak bu halde de ciro edilmesinde hiçbir sıkıntı yoktur. Bu halde senetten doğan sorumluluk sadece cirantalar için söz konusu olacak olup, tanzim edenin lehdardan başka cirantalara bir yükümlülüğü doğmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.