Şirket Birleşmeleri Hisseyi Nasıl Etkiler?

Şirket birleşmesi bir şirketin diğerini satın almasıyla gerçekleşebileceği gibi, birçok şirketin tek bir çatı altında toplanmasıyla da oluşur. Şirket birleşmelerinin hisseyi nasıl etkilediğini anlamak için birleşme nedeni detaylı bir şekilde tetkik edilmelidir. Şirket birleşmeleri aşağıdaki sebeplerden dolayı gerçekleşebilir;

  • Aynı sektörde oluşan bir birleşme sektör içinde oluşacak olan gücün birleşen firmaya doğru kaymasına sebebiyet vereceğinden dolayı hisseti olumlu etkileyebilir,
  • Şirket birleşmesiyle birlikte gider kalemleri de tek bir alanda toplanacağından artan alım gücüyle giderlerde oluşan birim maliyetler düşecek ve şirketin bilançosuna olumlu yansıyacaktır,
  • Bir ticaret firmasında farklı şirketler yerine tek bir şirket adıyla toplu alım yapılacağından dolayı pazarlık gücü yükselebilir ve böylelikle kâr oranları olumlu bir şekilde yükseliş gösterebilir.

Bu sebeplere baktığımızda şirket birleşmesi durumunun hisseyi olumlu ya da olumsuz bir şekild etkileyebileceği sonucuna varılabilir. Ancak bu maddeler kesinlikle şirket birleşmesi yaşandığı anda hisse alınabilir gibi düşündürecek bir yatırım tavsiyesi yerine geçmez. Şirketin durumu, gelecek beklentiler başta olmak üzere; yatay, dikey ve karma gibi birleşme türünün şekline göre beklentiler değişebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.