Mimari

Tapuda A Bendi Ne Demek?

Mülkiyetin güvenliğinin sağlanması öncelikle temel niteliklerinin doğru olmasıyla başlamaktadır. Tapu işlemlerinde ilgili kanun ve mevzuatlar ne bir şekilde açıklama yapmış olmakla beraber parseller üzerinde yapılan değişiklikler hakkındaki hükümler de açık bir şekilde belirtilmiştir. Kadastro Müdürlüğü tarafından bir alana tapulama ve planlama yapıldıktan sonra üzerine tekrar değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır. Bunun sebebi karışıklığın ortadan kalkması ve planlama hükümlerinin net bir şekilde geçerli olmasını sağlamaktır. İşte tapuda a bendi demek, bu durumun istisnalarını ifade etmektedir. Bazı nadir durumlarda bir hatayı düzeltmek amacıyla aynı bölge tekrar tapulaştırılabilir. Bu işlem düzensiz bir şekilde yapıldığı takdirde birçok probleme yol açabileceğinden dolayı bir çerçeve belirlenmiştir. A bendinin tüm detaylarına aşağıdan ulaşabilir, aklınıza takılan soruları yazının en altında yorumlara bırakabilirsiniz.

Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde, 

b) Daha önce sadece tapu tahriri yapılan veya 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine tâbi yerlerde, Birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanacağı alanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün onayı ile belirlenir ve çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önce çalışma alanında, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, ayrıca varsa yerel gazete ile ilân edilir. Yapılacak çalışmalarda 2, 4, 14, 17, 19 ve 21 inci maddeler ile 13 üncü maddenin (B) ve 20 nci maddenin (B), (C) ve (D) bentleri hükümleri uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.