Arthur Schopenhauer’in Gerçeğin Üç Aşaması Nedir?

Arthur Schopenhauer’in ortaya attığı ve Kübler-Ross modeli ile yakınlık gösteren gerçeğin üç aşaması, özellikle yeni öğrenilen ve rahatsız edici bir bilgi karşısında kişi veya kişilerin göstermiş olduğu refleks, davranış ve tutumlarına verilen genel isimdir.

“Gerçeğin üç aşaması” olarak ortaya attığı düşünceyi Arthur Schopenhauer şöyle ifade ediyor:

Tüm gerçekler üç aşamadan geçer. Önce alaya alınırlar; sonra kendilerine şiddetle karşı çıkılır ve son olarak ise doğruluklarının çok açık olduğu ilan edilir.

Arthur Schopenhauer’in bu sözü çerçevesinde gerçeğin üç aşaması şöyledir:

  1.  Dalga Geçilir
  2. Şiddetle Reddedilir
  3. Kabul Edilir

Yaklaşım, daha sonra Hindistan’ın efsanevi liderlerinden biri olan Mahatma Gandhi’ye ithaf olunan şu sözle de anlamını pekiştiriyor:

Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra seninle savaşırlar, sonra kazanırsın

Kübler-Ross Modeli ve Gerçeğin Üç Aşaması

Genelde kötü bir olay, haber, gelişme ve durum karşısında insanların davranışlarının süreç içerisindeki değişimlerini ele alan ve gündelik hayatta tecrübe ettiğimiz Kübler-Ross modeli kısaca şu aşamalardan meydana geliyor:

  1. İnkar
  2. Öfke
  3. Pazarlık
  4. Depresyon
  5. Kabullenme

Kübler-Ross modeli ile Gerçeğin Üş Aşaması modeli süreç olarak birbirlerine oldukça yakındır. Gerek Kübler-Ross modelinde gerekse gerçeğin üç aşamasında ilk evre inkar ve reddetme yani kabullenmeme veya karşı çıkmadır.

İkinci evre ise söz konusu haber, olay, gelişme ve durum karşısında onu yok etme, ortadan kaldırma veya görmezden gelmedir. Zira ortada var olan şey gerçektir ve bu kişiyi rahatsız eder. Gerek kendisi gerekse yakınları İçin ciddi bir tehlike olan bu haber, olay, gelişme ve durumlar karşısında insan, ilk iki evrede ciddi sıkıntılar yaşar.

Kübler-Ross modelinin 5.; Gerçeğin Üç Aşamasının ise 3. evresi olan kabullenme ise söz konusu haber, olay, gelişme ve durumun tüm gerçekliği ile var olduğunun anlaşıldığı evredir. Ve kişi daha öncesinde depresyon ve bunalım gibi süreçleri atlatmış, söz konusu durumlarla yüzleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber