Türk İnkılabının Özellikleri ve Hedefleri Nelerdir? Fransız ve Rus Devrimlerinden Farkı Nedir?

Türk inkılabının özellikleri neledir? Özellikle Rus ve Fransız devrimleri ile sık sık karşılaştırılan Türk inkılabının özellikleri ve hedefleri nelerdir?

Türk İnkılabının Özellikleri Nelerdir? 

 • Birbirini tamamlayan niteliğe sahiptir. 
 • Türk milletinin doğal ihtiyaçlarından doğmuştur. 
 • Evrensel olması nedeniyle diğer uluslara örnek teşkil eden bir yapıya sahiptir. 
 • Toplumda ihtilafa neden olan kargaşalara son vermiştir. 
 • Savaş ortamından ötürü fikri hazırlık süreci oldukça kısa olmuştur. 
 • Laik, milli ve demokratik özelliklere sahiptir. 
 • Fikri ortaya koyanlar ve süreci yönetip uygulayanlar aynı kadrodadır. 
 • Tavandan tabana doğru bir hareket izlemiştir. 
 • Belirli bir ideolojinin örneği değildir. 

Türk İnkılabının Hedefleri Nelerdir?

 • Batı kültür ve medeniyeti ile bütünleşmeyi sağlamak. 
 • Ulus-devlet bilincini güçlendirmek. 
 • Laik devlet düzenini sosyal, kültürel, eğitim ve hukuk alanlarında etkin olmasını sağlamak. 
 • İkili uygulamalar ve çifte standartlara son vererek ülke içi birliği sağlamak. 
 • Akılcı, rasyonel düşünceyi egemen kılmak. 
 • Birbiriyle kaynaşmış, ayrıcalıklı sınıfları olmayan demokratik bir yönetim oluşturmak. 
 • Milli bağımsızlığı korumak. 

Türk İnkılabı ile Fransız ve Rus Devrimlerinin Karşılaştırılması 

Türk İnkılabı 

 • İç ve dış mücadele verilmiştir. 
 • Süreç, tavandan tabana işlemiştir. 
 • Fikri hazırlık süreci çok kısadır. 
 • Zorlayıcılık ögesi azdır. 
 • Belli bir ideolojiye dayanmamıştır. 
Lenin

Fransız ve Rus Devrimleri 

 • Sadece iç mücadele verilmiştir. 
 • Süreç, tabandan tavana doğru işlemiştir. 
 • Fikri hazırlık aşaması uzundur. 
 • Zorlayıcılık ögesi yoğundur. 
 • Belli bir ideolojini ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

Türk İnkılabı veya Türk Devriminin diğer devrimlerden ve özellikle Fransız, Rus ve İran devrimlerinden en önemli farkı belirli bir ideolojinin ürünü olmayıp Türk halkının ihtiyaçlarından ortaya çıkmasıdır. Örneğin Rusların Bolşevik İhtilali, sosyalizm etkisinde ortaya çıkan bir devrimdir. Yine aynı şekilde 1979 İran Devriminde de şeriat, devrimde önemli bir etken olmuştur. Türk Devriminde hem iç hem de dış mücadele verilmişken Fransız, İran ve Rus devrimlerinde iç mücadele verilmiştir.

Türk Devrimi, fikri aşaması kısa sürdüğünden dolayı devrim, tepeden dayatma olarak yapılmıştır. Bu nedenden dolayı da süreç tavandan tabana doğru işlemiştir. Emperyalist güçlere karşı savaşılmasından dolayı Türk Devrimi, bir bağımsızlık savaşı sürecidir. Bu yönüyle Afrika Devrimlerine de benzemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: