Millet Mektepleri Talimatnamesi (24 Kasım 1928)

Cumhuriyet döneminde yapılan reformlardan en önemlisi eğitim alanlarında yapılan düzenlemeler olmuştur. Bu dönemde eğitim alanında pek çok düzenlemeye imza atılmış, başta tevhidi tedrisat kanunu, harf inkılabı, medreselerin kapatılması gibi inkılaplar ile eğitim ve kültür alanında radikal değişiklikler yapılmıştır. Bu inkılaplardan biri de 24 Kasım’da çıkarılan Millet Mektepleri Talimatnamesidir.

Millet Mektepleri Talimatnamesi

Millet Mektepleri, örgün eğitim yaşını geçen 14-45 yaş arası vatandaşlara yeni harfleri öğretmek ve toplumdaki okuma yazma oranını artırmak için açılmış kurulmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Atatürk’ü Ziyarete Gelen Bazı Yabancılar Kimdir?

Millet Mektepleri konusunda İsmet İnönü, bu kurumların çalışma şartlarını ve içeriğini belirtmiştir. Buna göre millet mekteplerinin eğitim süresi 2, 4 veya 6 ay üzerinden devam edecek; bu mekteplere gelemeyecek olanlar için de seyyar millet mektepleri açılacak; en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm bürokratların buralarda görev yapacaktır.

İlginizi Çekebilir:  İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)

Başbakan İsmet İnönü, Millet Mektepleri’nin Genel Başkanlığı’na ve Başöğretmenliğine Mustafa Kemal’in getirileceğini duyurmuştur.

Bakanlar Kurulu, 11 Kasım 1924 tarihinde Millet Mektepleri Talimatnamesi’ni onaylamış ve 24 Kasım 1924 tarihinde söz konusu karar resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilinmesi Gerekenler

  • İlk millet mektebi 1929 yılında açılmıştır.
  • Mustafa Kemal Atatürk bu talimatname ile birlikte Başöğretmen seçilmiştir.
  • Millet Mektepleri, İsmet İnönü’nün belirttiği gibi sabit, gezici ve özel olarak üçe ayrılmıştır.
  • 1929 yılında çıkarılan ek yönetmelikle “Köy Yatı Dershaneleri” ve “Halk Okuma Odalarının” açılması öngörülmüştür.
  • Vatandaşların Millet Mekteplerine katılmaları zorunlu tutulmuştur.
  • Millet Mektepleri ile ilgili olarak “Halk Mecmuası” adı verilen bir yayın organı çıkarılmıştır.
  • 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlanması, 1981 yılından itibaren başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara