Otomobil

Üdy Belgesi Hakkında Detaylı Bilgiler

Üst Düzey Yönetici Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren ve Ulaştırma Bakanlığından yetki almış ticari taşımacılık işletmelerinin sürekli olarak istihdam etmesi gereken yöneticiler için gereklidir. Üdy Belgesi, taşıma türüne göre dört farklı kategoride gelir: ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3 ve ÜDY4.

Bu belgelerin her biri farklı taşımacılık alanlarında çalışmak üzere tasarlanmıştır:

ÜDY 1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalarda yönetici olarak çalışmak için gereklidir.

ÜDY 2 Belgesi: Yurt içinde yolcu taşımacılığı işi yapan firmalarda yönetici olarak çalışmayı sağlar.

ÜDY 3 Belgesi: Yurt dışına uluslararası kargo ve eşya taşımacılığı yapan firmalarda çalışmayı sağlar.

ÜDY 4 Belgesi: Ulusal olarak eşya ve kargo taşımacılığı yapan firmalarda yönetici olarak çalışmak için gereklidir.

Bu belgeler, taşıma işletmelerinin faaliyet gösterdikleri alana ve yaptıkları taşımanın türüne göre yönetici pozisyonlarına atanacak kişilerin niteliklerini belirler.

Üst düzey yönetici belgesi almak isteyenlerin bazı temel şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

• Lise veya dengi okul mezunu olmak.

• Kanunun belirlediği maddeler çerçevesinde adi sicil kaydının olmaması.

• ÜDY belgesi almak için başvuruda bulunacak kişilerin ayrıca yüksek okul mezunu olmaları gerekmektedir. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olanlar üst düzey yönetici eğitimleri için başvuruda bulunabilirler.

ÜDY Belgesi Ders Müfredatı

Üst düzey yönetici eğitim müfredatında çeşitli konu başlıkları bulunmaktadır, bunlar arasında:

Ulaştırma Mevzuatı

Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Sözleşmeler

Mali Yönetim

İdari Yönetim

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Pazarlama

Toplam Kalite ve Süreç Yönetimi

Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri

Otobüs / Turizm İşletmeciliği Yönetimi

Taşımacılık Politikaları

Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar

Kurum ve Kuruluşlar

Pazara Giriş Şartları

Teknik Standartlar

Yolcu Taşımacılığı

İlk Yardım

Trafik Güvenliği

Bu eğitim müfredatı, yönetici pozisyonundaki kişilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

ÜDY ve ODY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu

30 Haziran 2010 tarihinden itibaren yürürlükte olan Karayolu Taşıma Yönetmeliği, “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43. madde 15. fıkrasına göre, mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmaların, ilk yetki belgesini aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince bu yeterliliği muhafaza etmekle yükümlü olduğunu belirtir.

Bu çerçevede, B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunan firmalar, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir Üst Düzey Yönetici (ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesine sahip) ve bir Orta Düzey Yönetici (ODY türü mesleki yeterlilik belgesine sahip) istihdam etmekle yükümlüdür.

A1, A2, A3, B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunan firmalar ise gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir Orta Düzey Yönetici (ODY türü mesleki yeterlilik belgesine sahip) istihdam etmekle yükümlüdür.

Ayrıca, yeni yetki belgesi almış firmalar da 6 ay içinde yükümlülüklerini yerine getirerek, faaliyetleri süresince Üst Düzey Yönetici ve Orta Düzey Yönetici pozisyonlarında mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam etmekle yükümlüdürler. Bu düzenlemeler, taşıma sektöründeki firmaların kalifiye personel istihdamını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimler hakkında detayları için https://www.egiticininegitimi.gen.tr/ ziyaret ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.