Düşünce

Yaratıcı Nedir? Yaratıcılığın Özellikleri Nedir? Bir Şeye Yaratıcı Diyebilmek İçin Hangi Özelliklere Bakmak Gerekir?

Bazı kelimeler ve bazı kişiler hakkında yaratıcı ifadesini kullanırız ya da bazı projeler, reklamlar ve sunumlar hakkında veya film ve diziler için de yaratıcı ifadesini sıklıkla kullanırız. Fakat yaratıcı kelimesinin anlamı nedir? Neye yaratıcı deriz? Sadece yeni olan bir şey yaratıcı olabilir mi? Bir ürüne veya bir şeye yaratıcı diyebilmek için hangi özelliklerine bakmak gerekir.

Bir kavramın birden fazla açıklaması varsa o şeyin tanımı yoktur tarifi vardır. Bu yazımızda da yaratıcı ifadesinin tarifinin ne olduğuna değineceğiz.

Yaratıcı ifadesi, her şeyden önce daha önce yapılmamış olanı kapsar. Bir anlamda özgündür. Bir fikir, düşünce ya da giyim tarzına yaratıcı diyebilmek için o zamana kadar denenmemiş ya da daha önce ortaya atılmamış olması gerekir.

Öte yandan bir şeyin yaratıcı olması için yeni olması, gerekir. Bu, her ne kadar özgünlükle doğrudan alakalı olsa da eski bir düşünce de yaratıcı olarak değerlendirilebilir. Yeni ve güncel olmak, bugüne hitap etmek yaratıcı ifadesinin altını doldurmaktadır.

Sıra dışı olmak da yine yaratıcı diyebilmek için yeterli bir tanımdır. Bir şey hem özgün, hem yeni hem de sıra dışı, farklı ve değişikse bu şeye yaratıcı ifadesini kullanabiliriz.

Yaratıcı kelimesinin en önemli tasviri ise etkileyici olmasıdır. Bir şeyin insanlarda hayranlık uyandırması ya da dikkatini cezbetmesinde o şeyin yaratıcı olması önemlidir. Yaratıcı olmayan bir fikir, düşünce ya da giyinme tarzı karşısında etkilenmemiz zordur. Bizi etkileyen şeyler de daha çok yaratıcı olan çalışmalar ve söylemlerdir.

Beş duyu organından birine hitap eden, görülünce etkileyen, sıra dışı, farklı ve özgün olmasının yanı sıra yeni ve bugüne hitap eden çalışma, fikir akımları ya da söylemlere yaratıcı ifadesini kullanabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.