147’ler Olayı Nedir? İhraç Edilen 147 Akademisyen Kimdir? Neden İhraç Edildiler?

Tarihte 147 Olayı nedir ve 147 Olayı’nın tarihteki önemi nedir? 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi‘nin akabinde Milli Birlik Komitesi tarafından 147 öğretim üyesinin üniversitelerinden ihraç edilmesi kararına verilen isimdir. Karar, üniversiteden ihraç edilen 147 akademisyen ve öğretim görevlisini kapsamaktadır.

28 Ekim 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi kararı ile 147 öğretim üyesinin ait olduğu üniversitelerinden uzaklaştırılan kanunun tam ismi şöyledir: ”Üniversiteler öğretim üyelerinden bazılarının vazifelerinden affına ve bazılarının diğer fakülte ve yüksek okullara nakline dair Kanun.”

Söz konusu kararı protesto etmek amacıyla Sıddık Sami Onar’ın da aralarında olduğu pek çok bilim insanı görevinden istifa etmiş ve karara karşı çıkmıştır.

İhracın sebepleri arasında her ne kadar tembellik ve göreve liyakatsizlik gösterilse de ihracın asıl nedeni söz konusu bu isimlerin darbeye karşı olmalarıdır.

Üniversiteden ihraç edilen 147 isim daha sonra çıkarılacak olan af kanunu ile yeniden mesleklerine dönmüşse de Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil, bu hakkını kullanmak istememiştir.

Üniversiteden İhraç Edilen 147 Akademisyen ve Öğretim Görevlisi

 • Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil
 • Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan
 • Ord. Prof. Dr. Fahri Arel
 • Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu
 • Ord. Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan
 • Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli
 • Ord. Prof. Dr. Naşit Erez
 • Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel
 • Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı
 • Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu
 • Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet Tezel
 • Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren
 • Ord. Prof. Dr. Ahmet Tevfik Berkman
 • Ord. Prof. Dr. Üveis Maskar
 • Ord. Prof. Dr. Abdülhak Kemal Yörük
 • Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
 • Ord. Prof. Dr. Hakkı Saymen
 • Ord. Prof. Dr. Kemalettin Birsen
 • Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı
 • Ord. Prof. Dr. Mazhar Nedim Göknil
 • Ord. Prof. Dr. Galip Okandan
 • Ord. Prof. Dr. Ali Tanoğlu
 • Ord. Prof. Dr. Mazhar Şevket İpşiroğlu
 • Ord. Prof. Dr. Nurettin Çuhadar
 • Ord. Prof. Dr. Emin Onat
 • Ord. Prof. Dr. Feridun Ansan
 • Ord. Prof. Dr. Ratip Berker
 • Ord. Prof. Dr. Hilmi İleri
 • Prof. Dr. Kamil Akol
 • Prof. Dr. Şevket Soysal
 • Prof. Dr. Kenan Tükel
 • Prof. Dr. Müfide Küley
 • Prof. Dr. Muhterem Gökmen
 • Prof. Dr. Şinası Hakkı Erel
 • Prof. Dr. Ömer Özek
 • Prof. Dr. Ziya Öktem
 • Prof. Dr. Necmettin Polvan
 • Prof. Dr. Hıfzı Timur
 • Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya
 • Prof. Dr. Takyittin Mengüşoğlu
 • Prof. Dr. Afif Erzen
 • Prof. Dr. Minâ (Urgan) Irgat
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin
 • Prof. Dr. Sabahattin Eyüboğlu
 • Prof. Dr. Süheyla Bayrav
 • Prof. Dr. Kudret Mavitan
 • Prof. Dr. Bekir Daoğlu
 • Prof. Dr. Orhan Safa
 • Prof. Dr. Muhittin Binan
 • Prof. Dr. Sabri Oran
 • Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru
 • Prof. Dr. Necati Engez
 • Prof. Dr. Necati Acun
 • Prof. Dr. Yusuf Berdan
 • Prof. Dr. Orhan Ünsaç
 • Prof. Dr. Turgan Sabis
 • Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu
 • Prof. Dr. Yavuz Abadan
 • Prof. Dr. Bülent Nuri Esen
 • Prof. Dr. Rahmi Ören
 • Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen
 • Prof. Dr. Muhittin Erel
 • Prof. Dr. İzzet Birand
 • Prof. Dr. Aziz Köklü
 • Prof. Dr. Fadıl Hakkı Sur
 • Prof. Dr. İbrahim Hakkı Karafaki
 • Prof. Dr. Halet Çambel
 • Prof. Dr. Hikmet Belbez
 • Prof. Dr. Hasan Eren
 • Prof. Dr. Emin Bilgiç
 • Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk
 • Prof. Dr. Zafer Paykoç
 • Prof. Dr. Hâmi Kocaş
 • Prof. Dr. Behçet Kamay
 • Prof. Dr. Kâzım Aras
 • Prof. Dr. Vefik Vassaf Akan
 • Prof. Dr. İzzet Kantemir
 • Prof. Dr. Celal Ertuğ
 • Prof. Dr. Abdülbaki Nusret Hızır
 • Prof. Dr. İsmail Nafiz Alkan
 • Prof. Dr. Selim Palavan
 • Prof. Dr. Mustafa Santur
 • Prof. Dr. Münir Ülgür
 • Prof. Dr. Enver Berkmen
 • Prof. Dr. Celal Saraç
 • Doç. Dr. İbrahim Berkan
 • Doç. Dr. Ziya Üstün
 • Doç. Dr. Tahsin Artunkal
 • Doç. Dr. Cihat Gürsan
 • Doç. Dr. Baha Sezer
 • Doç. Dr. Rauf Saygın
 • Doç. Dr. Ercüment Bora
 • Doç. Dr. Merih Odman
 • Doç. Dr. Şinasi Güçhan
 • Doç. Dr. Ferhan Berker
 • Doç. Dr. Türkan Erbengi
 • Doç. Dr. Halit Kayalı
 • Doç. Dr. Rana Kartal
 • Doç. Dr. Rahmi Çobanoğlu
 • Doç. Dr. Bülent Köprülü
 • Doç. Dr. Zahit İmre
 • Doç. Dr. Halit Kemal Elbir
 • Doç. Dr. Ferih Tongsir
 • Doç. Dr. Necmettin Berkin
 • Doç. Dr. İsmet Giritli
 • Doç. Dr. Münir Aktepe
 • Doç. Dr. Abdükadir Karahan
 • Doç. Dr. Cevdet Perin
 • Doç. Dr. Adnan Benk
 • Doç. Dr. İsmail Yalçınlar
 • Doç. Dr. Haldun Taner
 • Doç. Dr. Aran Ersümer
 • Doç. Dr. Eyüp Kömürcüoğlu
 • Doç. Dr. Orhan Bolak
 • Doç. Dr. Necibe Saraçoğlu
 • Doç. Dr. İsmail Utkular
 • Doç. Dr. Mehpare Helibronn
 • Doç. Dr. S. Bayramoğlu
 • Doç. Dr. S. Nigâr
 • Doç. Dr. Memduh Yaşa
 • Doç. Dr. Mukbil Özyörük
 • Doç. Dr. Şerif Baştav
 • Doç. Dr. Enver Bostancı
 • Doç. Dr. Belma Çakmur
 • Doç. Dr. Necip Berksan
 • Doç. Dr. Alaattin Orhon
 • Eylemsiz Doç. Dr. Servet Güvener
 • Eylemsiz Doç. Dr. Yusuf Keçeci
 • Eylemsiz Doç. Dr. Arsan Zarfçı
 • Başasistan Dr. İhsan Ünlüer
 • Başasistan Dr. Fikret Avunduk
 • Başasistan Dr. Kemal Aydınlıoğlu
 • Başasistan Dr. Orhan Ternar
 • Başasistan Dr. Selim Baruh
 • Başasistan Dr. Mehmet Dinçöz
 • Öğretim Görevlisi Dr. Fikret Ozansoy
 • Asistan Dr. Yani Stomadiyadiz
 • Asistan Dr. Ahmet Akdoğan
 • Asistan Dr. Şevkiye İnalcık
 • Asistan Aristidi Karyofili
 • Asistan Ayhan Önder
 • Asistan Aydın Aydıncı
 • Asistan Slavço
 • Asistan Özer Ozankaya
 • Asistan Olcay Kansu
 • Asistan Orhan Duru
 • Asistan Atilla Tolun
İlginizi Çekebilir:  Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Almanya ve İtalya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi