Armageddon: Son Savaş

Armageddon, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında bahsedilen kıyametin kopmasından önceki son savaşın adıdır. Eski ve Yeni Ahit’te (Tevrat ve İncil’de) Armageddon Savaşı ile ilgili bölümler vardır. Kelime olarak ‘Ar-Mageddon’, ”Megiddo’nun Dağı” anlamına gelmektedir. Megiddo bölgesi, Filistin’de Kudüs yakınlarındadır. Tarihte otuza yakın savaş bu bölgede meydana gelmiştir. İncil’de bu savaşlarla ilgili bilgiler mevcuttur.

Yahudiler, kendileri de bir Mesih beklerler ancak Hz. İsa’yı beklenen Mesih olarak kabul etmezler. İncile göre Armageddon’un geçmişteki tüm bu savaşlardan farkı, bizzat ”Atanmış Kral” Hz. İsa’nın yönetiminden Tanrının askerlerinin (iyilerin) kötülere karşı kesin galibiyet sağlayacakları son bir savaş olmasıdır. Bu savaştan sonra bin yıl sürecek olan bir ”hüküm Günü’, yani ”Tanrı Krallığı” dönemi başlayacak ve ancak ondan sonra kıyamet kopacaktır.

Hristiyan inancına göre dünyadaki tüm krallar Deccal’in (Anti-Christ) yönetiminde, Eski Babil’in ruhunu temsil ederek Hz. İsa’ya karşı savaşacaklardır. Mesih Hz. İsa’nın kesin zaferiyle sonuçlanacak savaştan sonra, ulus devletler yıkılarak yok olacak, merkezi Kudüs olan yeni bir yönetim başlayacak, ardından ”Yeni Dünya Düzeni” kurulacaktır. Hz. İsa tüm zalimleri yok edecek ve dünyaya gerçek adaleti hakim kılacaktır.

Bu inanca bağlı birçok Hristiyan tarikat, ”Atanmış Kral” Hz. İsa’nın bir an önce gelmesi ve Mesih’in dünyaya egemen olması için propaganda ve eylemlerde bulunmaktadır. Bu konuda en fazla çaba gösterenler ABD’deki Hristiyan Evangelistlerdir. ”Tanrıyı Kıyamete Zorlamak” şeklinde ifade edilen bu görüş doğrultusunda İncil’de geçen kıyamet alametlerini gerçekleştirmek için faaliyette bulunurlar. Hristiyanlar, Yahudilerin Hz. İsa’yı çarmıha gererek öldürdüğüne ve Armageddon Savaşı’nın Yahudilerle Müslümanlar arasında olacağına inanırlar. Hristiyan Evangelistler, sırf bu Armageddon inançlarından dolayı, aralarında tarihi düşmanlık olmasına rağmen Yahudileri ve Siyonist örgütleri desteklerler. Hz. İsa’nın hemen gelmesini arzuladıklarından Ortadoğu’daki savaşın bir an önce gerçekleşmesini isterler.

Bu nedenledir ki, aralarında Evangelist George Bush’un da bulunduğu ABD’liler; I. ve II. Körfez Savaşları’na inançları doğrultusunda dini bir misyon yüklediler ve Yahudi-Hristiyan ittifakını savundular. ABD Başkanı George W. Bush’u Irak Savaşı’nda, 4000 yıl önce Yahudilerin atası Hz. İshak’ın annesi Hz. Sara ile Hz. Muhammed’in atası Hz. İsmail’in annesi Hz. Hacer’in arasında cereyan eden olaylara atıfta bulunarak ”İsmail’in çocuklarını tekrar çöle süreceğiz” sözleri ve ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 1981’de ”Dünya tarihinde ilk kez Armageddon Savaşı’nın başlaması ve Mesih’in ikinci gelişi için her şey yerinde. Eski Ahit’te antik peygamberlere ve Armageddon işaretlerine baktığımda, savaşın gerçekleştiğini görecek kuşağın biz olup olmadığımızı merak etmekten kendimi alamıyorum” sözleri oldukça dikkat çekicidir.


Cemil Şahinöz, ”Son Savaş Armageddon Savaşı ve Türkiye Toprakları”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi