Ateizm ve Deizm Arasındaki Fark Nedir?

Son günlerde, Cumhuriyet gazetesinin haberiyle birlikte deizm ve ateizm sıkça tartışılmaya başlandı. Peki deizm ve ateizm arasındaki fark nedir?

Felsefede ontolojik kavramlar arasında yer alan teizm, deizm ve ateizm Tanrı’nın varlığı veya yokluğu üzerine çeşitlenen görüşlerdir.

Deizm

Tanrıcılık veya Yaradancılık olarak literatürde yer edinen deizm, esasen yeryüzünü ve tüm insanları yaratan ve evreni tasarlayan bir yaratıcı olduğunu kabul etmekle birlikte hiçbir dine ve din temelli doğmalara karşı çıkan bir düşünce şekildir. Deizm, teizmin mutlak yaratıcılığına karşı çıkmamakla beraber ateizmin dine yaklaşımı ile aynı görüştedir.

Deizme göre Tanrı, evreni var etmiş, tasarlamış ve Tanrı’nın her şeyi yarattıktan sonra hiçbir doğa ve dünya işine karışmadığını öne sürer.

Felsefe Tanrı’nın varlığına olumlu yaklaşan Deizm, dinlerin varlığına karşı çıkmaktadır. Tanrı’yı sadece yaratma ve meydana getirme sıfatları ile konumlandırır.

Ateizm

Tanrı’nın ve dinlerin varlığını kesin olarak reddeden bir yaklaşım olduğunu savunan Atezim öğretisine göre, evren ve insanlık yoktan var olmuştur. Deizmin din karşıtlığı ile aynı çizgide olan Ateizm, Tanrı’nın varlığı konusunda Deizmden ayrılır.

Ateizm ve Deizm Arasındaki Farklar

1. Deizm, Tanrı’nın varlığını kabul eder.
2. Ateizm, Tanrı’nın varlığını mutlak surette reddeder.
3. Deizm ve Ateizmin tek ortak yönü dinleri yok saymasıdır.

Bu iki öğreti arasındaki en temel fark, din üzerinedir. Tanrı’nın varlığını mutlak surette kabul etmeyen Ateizm ve Tanrı’nın varlığını kabul eden Deizm, din konusunda uzlaşır.

Tanrı, evreni yarattıktan sonra dünya ve insanların düzenini korumak için dinleri ortaya çıkarmamış, dinler insanların daha sonra ortaya çıkardığı bir kurum olmuştur inancına sahip olan Deizmi kabul eden kişilere deist adı verilir.

Ne Tanrı ne de dinlerin varlığını kabul eden Ateizmi benimseyen kişilere ise ateist adı verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.