Bilgi Türleri Nelerdir?

Bilen bir varlık olan özne, evrendeki her şeye yönelir. Bilgi, bilenin (obje veya özne) bilinene (nesne veya suje) yönelmesi ve etkileşimde bulunması sonucu oluşan bir olgudur. Bilgi, bu etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıkar. Bilgi türleri gündelik bilgi, felsefi bilgi, bilimsel bilgi, dinsel bilgi, sanatsal bilgi ve teknik bilgidir.

Gündelik Bilgi

 • Deneyimlere dayalıdır.
 • Özne, nesne arasındaki duyu ve algılara dayalıdır.
 • Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi bulunur.
 • Sezgilere dayalıdır.
 • Yanılma payı vardır.
 • Olaylar arasında bağ kurarak elde edilir.
 • Teknik bilgiye veri sağlar.
 • Günlük yaşamı kolaylaştırır.
İlginizi Çekebilir:  Bilginin Kazanımı ve Getirileri Üzerine
Bilimsel Bilgi

 • Mantığa ve akla dayalıdır.
 • Nesneldir.
 • Evrenseldir.
 • Birikimseldir.
 • Gözlem ve deneye dayalıdır.
 • Olgusaldır.
 • Seçicidir.
 • Pozitiftir.
 • Tekrarlanabilir. 

 

Dinsel Bilgi

 • Emreder ve itaat ister.
 • Zaman içinde değişmez.
 • İnsanın evren ve nesnelerle olan ilişkisini açıklar.
 • Dogmatiktir.
 • İnsanın manevi yaşantısını açıklamaya çalışır.
 • Dinsel bilgide inanç hakimdir ve dini yaşantı bundan ibarettir
İlginizi Çekebilir:  Eric Hoffer Üzerine

 

Sanatsal Bilgi

 • Güzeli bulmayı amaçlar.
 • Sanatçının birikimini yansıtır.
 • Özneldir.
 • Kendine özgü bir dili vardır.
 • Yetenek ve hayal gücü gerektirir. 
 • Sanatçının ürettiği her eser tektir, eşi yoktur.
 • Sanat eseri, insan yaşantısındaki hazlar ve duyumları ifade eder.
Teknik Bilgi

 • İnsanlara pratik yarar sağlamayı amaçlar.
 • Özne-nesne ilişkisi faydaya dayalıdır.
 • Bilimsel gelişmeyi hızlandırır.
 • Teknik bilgi, bilimsel bilgiyle gündelik bilginin pratiğe dönüşmesiyle ortaya çıkar.
 • Teknik bilgi sayesinde çağ atlanmıştır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi