Felsefenin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Felsefe, kendi içerisinde edindiği temel değerler ve düşünceleri ile diğer bilimlerle ve çalışma alanları ile de ilişkilidir. Örneğin felsefe sanat, bilim ve din gibi dallarla örtüşen ve benzerliği bulunan bir bilim dalıdır. Bu yazımızda felsefe-bilim ilişkisini, felsefe-din ilişkisini ve felsefe-sanat ilişkisini öğrenmiş olacağız.

Felsefe-Bilim İlişkisi

– Her ikisi de dünyayı anlamaya, açıklamaya ve yorumlamaya çalışır. Hazır ve eleştiri süzgecinden geçirilmemiş bir bilgiyle yetinmez. Doğruları eleştirisel bir tavırla ve kendi güçleriyle bulmaya çalışır.
– Mantık ilkelerine göre, tutarlı bir biçimde düşünmek esastır.
– Her ikisi de insanı ve olguları anlamaya çalışır.
– Her iki alanın evreni açıklama tarzı farklıdır.
– Her ikisinin de amacı doğruya yönelmektir.
– Bilim dalları kendi içerisine giren konular üzerinde deney yapar.
– Felsefede deney yoktur; sonuçlar varsayımlara dayanır.
Felsefe-Din İlişkisi

– Din de felsefe de evrenin kaynağı nedir? sorusuna cevap arar.
– Felsefenin temeli insan düşüncesidir.
– Dinin temeli vahiy, peygamber ve kutsal kitaplardır.
– Dinde bilgiler dogmatik, mutlak değişmez ve inanca dayalıdır.
– Felsefe sorgulama ve araştırmaya dayalıdır.
– Felsefe ne din içinde ne de dine karşıdır.
Felsefe-Sanat İlişkisi

– Her ikisi de varlığı, düzeni ve insanı yaratıcı bir zekayla ele alır.
– Filozofun amacı doğruyu bulmaktır. Sanatçının amacı güzeli bulmaktır.
– Felsefeyle ilgilenmek için eleştiri ve yaratıcı bir zekaya; sanatçı olabilmek için de yaratıcı bir düşünceye ihtiyaç vardır.
– Felsefe kavramlarıyla olay ve olguları tanımlar. Sanat ise duyumlarıyla anıtlar diker.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.