Bir Kelime Bin Anlam: Müphem

Sıfat. Aşikar olmayan, gizli, şüpheli anlamlarına gelir. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Cümle içerisindeki kullanımı;

 

Ağır ağır yürüyordum. Etrafımdaki dizili çamaşırlar gibi müphem dalgalanışlar. Onları görmüyorum. Kapanırken dizime çarpar korkusuyla büyük, yaylı kapıyı ihtiyatla açıyorum.

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa