Briand-Kellogg Paktı Nedir?

Briand-Kellogg Paktı, 27 Ağustos 1928’de Paris’te; başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında imzalanan daha sonra Sovyetler Birliği ve Türkiye’nin de dahil olduğu anlaşmanın ismidir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak ve özellikle Avrupa devletleri arasında çıkacak ihtilafların yeni bir savaş çıkarmasını önlemek adına birçok uluslararası örgüt kurulmuştur. Milletler Cemiyeti, Locarno Antlaşması, Briand-Kellog Paktı ile Küçük Antant bunlardan en önemlileridir. Bunlardan 1928 yılında imzalanan Briand-Kellogg Paktı’nın tarihsel nedeni ise şöyledir;

Locarno Antlaşması ile kendini tam olarak güvende hissedemeyen Fransa, 1927’de de Amerika Birleşik Devletleri’ne aralarında hiçbir zaman savaş yapmayacaklarına dair bir ebedi barış paktı yapılmasını önermiştir.

Monroe Doktrini ile tekrardan kendi kıtasına çekilen Amerika Birleşik Devletleri, bu öneriye Birleşik Devletler’in sadece Fransa ile değil, bütün dünya devletleriyle böyle bir paktın yapılmasından ve savaşın kanun dışı ilan edilmesinden yana olduğunu beyan ederek Fransa’ya cevap vermiştir.

Ancak söz konusu bu öneri, Fransa’nın herhangi bir saldırı durumunda müttefiklerine yardım etme yükümlülüğü ile çelişince Fransa Dış İşleri Bakanı Briand ile Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı Kellogg arasında diplomatik yazışmalar başlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı Kellogg’un bu öneriyi İngiltere, Almanya, İtalya ve Japonya’ya da bildirmesi üzerine 27 Ağustos 1928’de Paris’te; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında Briand-Kellogg Paktı imzalanmıştır.

Pakta, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ve Türkiye de dahil belli başlı bütün devletler katılmışlardır.

Bu pakt ile savunmaya dayanmayan savaş, kanun dışı sayılmış ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması esas alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber