İstila Ne Demek? Tarihteki İstila Örnekleri

Bir devletin başka bir devletin topraklarına askeri güç kullanarak girmesine “istila” adı verilir. İstila ile işgal arasındaki en temel fark istila eden tarafın istila ettiği ülke veya coğrafyalarda büyük yıkımlara neden olmasıdır. İstila aynı zamanda kolera, sıtma ve veba gibi salgın hastalıkların yayılması, civar bölgelere sıçraması anlamlarında da kullanılmaktadır. Tarihte istilanın pek çok örnekleri bulunmaktadır. Örneğin Moğollar’ın meşhur istilası, Haçlı İstilası gibi.

İstila, aynı zamanda bir yerin ele geçirilmesi, aynı tip insanlar veya canlılar tarafından kullanılması ve söz konusu yerin amacından sapması anlamları da vardır. Örneğin Paris’in Araplar tarafından istila edilmesi, İstanbul’un çekirgeler tarafından istila edilmesi istilanın bu anlamı için kullanılabilir.

İlginizi Çekebilir:  Demokrasi ve Felsefenin Kırılma Noktası: Yunan-Pers Savaşları

İstilanın diğer bir anlamı ise yağmadır. İstila eden bir topluluk, insan veya canlı, istila ettiği yerin maddi kaynaklarını yağmalar ve kaynakları kullanılamaz hale gelene kadar sömürmeye devam eder. Bu çerçevede Batılı ülkelerin sömürgecilik faaliyetlerini “istila” çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.

İşgal, bir bölgenin askeri ve siyasi olarak ele geçirilmesi, başka bir devlet tarafından el konulması anlamındayken istila zorla ele geçirilmesinin yanı sıra istila edilen yerlerin maddi kaynaklarının da söndürülmesi, ülkenin hem maddi hem de manevi unsurlarına zarar verilmesi, ülkede ağır tahribatlar yaratması anlamı da istilanın tanımı içinde yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir:  Kim Bu Ağlebiler?

Örneğin Moğollar, meşhur Orta Doğu seferinde Abbasi Halife’sini halkın gözü önünde öldürmüş, o zamana kadar ilim irfan yuvası olan Bağdat’taki kütüphaneyi yakmış, onbinlerce insanı katletmiştir. Moğollar’ın bu yıkıcı etkileri, coğrafyadan uzun süre silinemeyecek izler bırakmıştır.

İstila kelimesinin cümle içerisindeki kullanımı şöyledir;

Atila, Batı’yı hallaç pamuğu gibi atıp boyun eğdirdiği için kötü olmuştur. Kendi milletine karşı ise çok iyi, hakkaniyetli ve büyük siyasi adamdı. Birkaç yüz bin kişiyle hepsi de savaşçı olan birkaç milyon kişiye hakim olmak ve Avrupa’nın yarısını ele geçirmek hiç şüphesiz insan zekâsının bir eseridir. Aynı işi başka milletler yapamamışlardır. Topyekûn kırgın suçsa bunu ilk yapan Makedonyalı İskender’dir. Fakat o medeni, Atila barbardır. Çünkü İskender Yunanlaşmış bir Makedonyalı idi, Yunanlı sayılıyordu; Atila ise daha sonra Avrupa’yı istila eden Osmanlıların atasıydı.

Turancılık Milli Değerler ve Gençlik, Hüseyin Nihal Atsız

İlginizi Çekebilir:  Hammer’ın Osmanlı Devleti Hakkındaki Görüşleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara