Cumhuriyet Döneminde Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile resmen kurulmasından sonra pek çok reform ve iyileştirmeler yapılmış; yapılan bu değişimlerin çoğu radikal, yani köklü olmuştur. Osmanlı Devleti’nin sanayi alanında diğer devletlere nazaran geride olması ve Osmanlı Devleti’nin Batılı devletleri başta teknoloji olmak üzere geriden takip etmesi, Cumhuriyet döneninde Sanayi Alanında birtakım reformların hayata geçirilmesine zemin hazırlamıştır. Peki Cumhuriyet Dönemi İnkılapları içerisinde sanayi alanındaki gelişmeler nelerdir?

1. Türk madenciliğine katkı sağlamak amacıyla 1924 yılında Taş Kömürü Kurumu açılmıştır.

2. Liberalizmin etkinlikleri çerçevesinde 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Sakarya Savaşı'nın Sonuçları ve Özellikleri Nelerdir?

3. Gayrimenkul ipoteği karşısında borç para veren bir kamu Bankası olan Emlak ve Eytam Bankası 1926 yılında açılmıştır.

4. Özel sektörün canlanması amacıyla 1927 yılında Teşvik-i Sanayi kanunu kabul edilmiştir.

5. Sanayi alanına düşük faizli kredilerle destek veren Türkiye Sanayi Kredi Bankası 1932 yılında kurulmuştur.

6. Liberalizmin gereken ilgiyi gösterememesi ve 1929 yılında meydana gelen dünya ekonomik krizi nedeniyle 1933 yılında Devletçilik uygulamasına geçilmiştir.

7. Rusya’dan yararlanılan ve 1934’te uygulamaya konulan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1933 yılında hazırlanmıştır.

İlginizi Çekebilir:  Batum Antlaşması (23 Şubat 1921) Nedir? Önemi Sonuçları ve Maddeleri Nelerdir?

8. İlk kamu yatırım Bankası olan Sümerbank 1933 yılında açılmıştır.

9. Maden Tetkik Arama’nın (MTA) bulduğu madenleri işletmek amacıyla 1935 yılında Etibank açılmıştır.

10. Türkiye’de var olan madenlerin araştırılıp kalitesinin belirlenmesi amacıyla 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuştur.

11. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk barajı olan ve bünyesinde Elektrik İşleri Etüt İdaresi kurulan Çubuk Barajı, 1936 yılında hizmete girmiştir.

12. 1938 yılında II. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmış fakat II. Dünya Savaşı’nın ayak seslerinin duyulmasıyla vazgeçilmiştir.

İlginizi Çekebilir:  Atatürk’ün İlham Aldığı Şehirler ve Düşünce Sistemini Etkileyen Kişiler

Cumhuriyet döneminde kısıtlı imkanlarla büyük işler başarılmıştır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz sanayi alanındadır. Fakat bu dönemde yapılan yenilikler ve reformlardan bazıları, dış etkenlerden dolayı hayata geçirilememiştir. Örneğin II. Dünya Savaşı, II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın; 1929 Dünya Ekonomik Krizi de liberalizm ekolünün uygulanmasına engel olmuştur.

Ayrıca;

Atatürk Dönemi Bankalar Nelerdir?

Etibank’ın Kuruluş Amaçları Nelerdir?

 

Yazılarını da konuyla ilgisi bakımından okumanızda yarar var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara