Evcimen Erkekler ve Değişen Roller

Evcimen olmak, Türk erkeklerinin bilhassa son seçeneği olan sosyolojik bir konumdur. Kısaca evcimen; ev işlerinde son derece başarılı, ev işlerine eli yatkın anlamında kullanıldığı gibi evine bağlı olan erkekler için de kullanılan bir sözcüktür. Kökeni Türkçe olan bu kelimenin ilk anlamı sıklıkla kadınlar için kullanılmaktadır.

Toplumsal düzen itibariyle evcimen erkeğin olduğu bir ailenin ataerkil bir düzen içinde olması mümkün değildir. Ataerkil bir düzen, erkeğin yani aile reisi olan kişinin evine bağlı olmayıp, dışarıdan aileyi idare etmesini öngörür. Bu tartışmayı ve ihtilafı bir kenara bırakıp evcimenlik kavramının üzerinde durmakta fayda vardır.

Evcimen erkeklerin ailelerine bağlı olarak yaşaması çoğunlukla aşırılığa kaçmakla sonlanır. Evcimen erkeklerin evinden ve ailesinden başka düşündükleri çok önemli şeylerdir. Erkekler veya da kadınlar neden evcimenliğe, evcimen olmaya eğilim gösterirler? Çünkü ev, güvenli bir kurumdur. Evin statüsü, diğer sosyolojik kurumlara göre hem daha as sorumluluk gerektirir hem de kişilere çok büyük bir güven aşılar.

Güven ve geleceği garanti altına alma isteği doğrultusunda evcimenlik denilen bir sosyolojik olgu ortaya çıkmıştır. Kimilerine göre Doğu medeniyeti insanlarının bu sosyolojik olguya eğilim göstermeleri, son yüzyılda ortaya çıkan bir durumdur. Hatta evcimenlik, özellikle Sanayi Devriminden sonra ortaya çıkan büyük bir sosyal rol değişimidir.

Bu sosyal rol değişimi ile beraber, kadının iş alanındaki belirleyici rolü ve aile içindeki temel karar alıcısı olma ağırlığı Sanayi Devrimi ile beraber artış göstermiştir.

Evcimen erkeklere Türk toplumunun bakışı nasıldır? Türkiye’de sanayileşme ve kadının iş hayatına atılması ile beraber artış göstermiş bu ise Avrupa’ya göre biraz geç yaşanmıştır. Türk halkının evcimen erkeklere bakışı ise standart Türk erkeğinden oldukça farklılık göstermektedir. Zira, evcimen erkeklerin sosyal yaşamdan ve rutin işlerden aldığı zevkler ve farklılıklar kıyasa tabi tutulduğunda öbürleriyle oldukça derin bir uçuruma sahip olduğu görülmektedir. Bu ise evcimen erkeklerin diğer erkeklere oranla çok çabuk dışlandığını kanıtlar niteliktedir.

Evcimen erkeklerin cinsel yaşamları ise ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Zira, ev hayatını seven ve sosyal ortamlarda sıklıkla takılmayan, takıldığında ise çok uzun süre kalmayan bu yeni tip, diğer erkeklerin gözünde onları farklı bir cinsel kimliğe itmiştir. Gerçekte söz konusu olmayan bu durum genelin kabul ettiği bir gerçeklik haline gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi