Sosyoloji

Siyaset Sosyolojisi Dersi Kapsamı Nedir?

Siyaset sosyolojisi devlet ve toplum arasındaki ilişkiyi ele alan, sosyolojinin bir alt disiplinidir. Sivil toplum, vatandaşlık ve toplumsal hareketler gibi konuları kapsayan siyaset sosyolojisi toplumsal bir yaklaşım benimsemektedir. Montesquieu, Adam Smith ve Adam Ferguson gibi düşünürler bu disiplinin öcülerinden sayılabilir. Bununla birlikte siyaset sosyolojisi yalnızca devletle özdeşleşecek bir disiplin değildir. Toplumsal gruplar arasında meydana gelen güç ilişkileri ve iktidar mücadelelerini kapsayan her türlü oluşum buna örnektir.

Yine toplumsal ilişkilerde meydana gelen hiyerarşi ilişkileri de siyaset sosyolojisinin kapsamı altına girmektedir. Örneğin toplumsal bir kurum olan ailenin yapılanmasında mevcut olan hiyerarşi bir siyasetin varlığını ortaya çıkarır. Batı’da ortaya çıkan liberal-demokrasi anlayışı modernleşme hareketleri ile birlikte siyasal sistemin şekillenmesini meydana getirmiş olsa da beraberinde ortaya çıkan kapitalist ekonomik sistem, toplumsal ilişkilerde güç eşitsizlikleri ve dolayısıyla da siyasal eşitsizliklerin oluşmasına neden olmuştur. Sonuç olarak siyaset sosyolojisi yalnızca devlet ve siyaset ile açıklanabilecek bir disiplin değil, içerisinde toplumsal öğeleri de barındıran bir yapıya sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.