Felsefi Bilgi Nedir?

Bilen bir varlık olan özne, evrendeki her şeye yönelir. Bilgi, bilenin (obje veya özne) bilinene (nesne veya suje) yönelmesi ve etkileşimde bulunması sonucu oluşan bir olgudur. Bu etkileşiminin sonucu olarak bilgi ortaya çıkar. Bilgi türleri gündelik bilgi, felsefi bilgi, bilimsel bilgi, dinsel bilgi, sanatsal bilgi ve teknik bilgidir. Bu yazımızda felsefi bilginin ne olduğundan, özelliklerinden ve diğer bilgi türlerinden  farklılıklarından bahsedeceğiz.

İlginizi Çekebilir:  Kendini Aşkınlamak Nedir?
Felsefi Bilgi;
  • Doğa üstü varlıkları inceler.
  • Özneldir.
  • Sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir. 
  • Yığılır fakat ilerlemez.
  • Eleştirel tavrın sonucunda oluşur.
  • Evrensel nitelikteki konuları ele alır. 
  • Felsefede önemli olan sorulardır: Doğru soruyu sormaktır. 

 

Eleştirel (Sorgulayıcı)’dır;

Felsefe etkinliği, bilgilerin kritik süzgeçten geçirerek, doğruları yanlışlardan ayıklama, yeni bilgiler ve sunumlar üretmektir. Çünkü felsefi tavra sahip biri, hiçbir zaman bilgiyi olduğu gibi kabul etmez. 

İlginizi Çekebilir:  Toplum Mühendisliği
Akıl ve Mantık İlkelerine Dayanır; 

İnsan olayları ve var olan gerçeklikleri anlamak ve bir temele oturtmak için akıl ve mantık ilkeleri ile hareket eder. 

Evrenseldir;

Felsefi bilgi, ele aldığı varlık, bilgi ve değer konuları bakımından evrenseldir. 

Eleştirici ve Bütünleyicidir;

Filozof, tüm bilgiler üzerinde, üst düşünme gerçekleştirerek bütüncül bir açıklama yapar. İnsanı, varlığı ve yaşamı, bilimler gibi parçalara ayırmaz ve bir bütün olarak kavramaya çalışır. 

İlginizi Çekebilir:  Din, Saygı ve Hoşgörü Üzerine
Özneldir;

Felsefi bilgi, filozofun kişisel düşünme yeteneklerine bağlı olmasından dolayı öznel bir forma sahiptir. 

Kendini Yenileyebilir;

Felsefe hiçbir konuda son sözü söylemez. Katı ve değişmez olmadığı için esnek bir bilgidir. Her an yeni bir felsefi açıklama mümkündür. 

Yığılan (Kümülatif) Bir Bilgidir;

Felsefede, bilimlerde olduğu gibi ilerleme değil yığılma söz konusudur. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi