Sosyoloji

Frank Webster Görüşleri Nelerdir?

Frank Webster 1950 yılında doğmuş İngiliz bir sosyologdur. Webster’in çalışmaları daha çok “Bilgi toplumu” özelinde yapmış olduğu eleştiriler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ona göre bilgi toplumu kavramı, içinde önemli derecede şüphe barındıran bir kavramdır. Bu nedenle de kavram incelikli olarak araştırılmalıdır. Toplumsal değişim sürecinde teknolojik yenilikler ve gelişmeler farklılaşmayı ortaya çıkarmıştır. Ancak bu gelişmeleri bir devrim olarak nitelendirmek yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ, işletişim çağı değil, hala kapitalist sistemin etkin ve hakim olduğu bir çağdır. Bu nedenle iletişim öğeleri değil, kapitalizm çağın belirleyicilerindendir. Bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler ekonomik alanda önemli derecede bir gelişme sağlayamamıştır. Örneğin işsizlik hala devam eden sosyo-ekonomik bir problemdir.

Ancak Webster iletişim ve bilgi alanındaki gelişmelerin toplumsal alanda önemli gelişmeleri sağladığının da altını çizmektedir. Fakat bu tek başına devrimsel bir değişimi sağladığını göstermez. Hala maden ocaklarında ilkel yöntemlerle gerçekleştirilen çalışma koşullarının yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Webster, bir toplumun enformasyon toplumu olduğunu o toplumda yer alan enformasyon işçisi sayısına bakarak anlaşılamayacağını belirtir. Bu anlamda içinde bulunduğumuz toplum enformasyon toplumu değildir. Çalışanlar bilimsel olmayan birçok yöntemle hala bilimsel alanda ve diğer birçok sektörde çalışma hayatını sürdürmektedir. Webster günümüzde bir bilgi kirliliğinin hakim olduğunu da belirtmektedir. Bilgi fazlalığı beraberinde bilgi kirliliğini ortaya çıkarmıştır. Bilgi konusundaki bu nicel çokluk niteliksel gelişmeyi değil, gerilemeyi ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda bilgi toplumu Webster’in önemli anlamda eleştirdiği bir konu olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.