Gelinlerin Beline Bağlanan Kırmızı Kuşak Ne Anlama Gelir? Kırmızı Kuşak Neyi İfade Eder?

Özellikle düğünlerde gelinin beline bağlanan kırmızı kuşağın anlamını hepimiz merak etmişizdir. Zira bugüne kadar düğünlerin olmazsa olmaz sembollerinden biri de gelinliğe bağlanan kırmızı kurdele ya da kuşaktır. Bazılarının hediyelik beyaz eşya gibi alay konusu haline getirdiği gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşağın anlamı nedir? Neden gelinlerin beline kırmızı kurdele bağlanır?

Öncelikle bu kahir ekseriyetinin bildiği şekliyle bekareti temsil eden bir ritüel olarak bilinir fakat gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşağın anlamı, bekaretten farklı olarak birçok anlama gelmektedir.

Kırmızı Figürü

Gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşağın anlamı, eski Türklerden, şaman geleceğinden gelmektedir. Zira eski Türklerdeki “al” figürü, önemli bir yer tutmaktadır. Kırmızı renk aynı zamanda Türk kültüründe ayrı bir önem ve değere sahiptir.

Gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşak, eski Türk geleneklerine göre kötü ruhlardan kurtulmak ve kötü ruhları def etmek için kullanılan bir batıl inançtır. Eski Türklerdeki inanç sistemine baktığımızda, bazı ritüellerin hala devam ettiğini görmekteyiz.

Şaman Geleneği

Tıpkı kurşun dökmek, ağalara çaput bağlayıp dilek dilemek gibi bir şaman geleneği olan gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşağın tarihi de yine bir Şaman geleneğinden gelmektedir. Şöyle ki yeni doğum yapmış bir kadının başının etrafına ya da çevresine kırmızı nesneler konulur ve böylece doğan çocukta kötü ruhların def edilmesi, annenin de yine aynı şekilde kötü ruhlardan arındırılması amaçlanmıştır.

Albastı ve Kırmızı Kuşak 

Bir lohusa hastalığı olan albastı hastalığı da yukarıda belirtilen nedenlerden ortaya çıkmış, kötü ruh olduğuna inanılan ve eski Türklerde yaygın olan bu inanış, günümüzde bazı yörelerde geçerliğini sürdürmektedir.

Bu hastalığa tutulmamak ve kötü ruhların musallat olmasını engellemek adına kadınlar başlarına ve kollarına kırmızı renkte bir kuşak takar, çevrelerinde daima kırmızı objeler bulundururlardı.

Günümüzdeki Karşılığı

Gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşağın anlamı ise yukarıda saydığımız nedenlerden dolayıdır. Daha sonra, farklı amaçlar doğrultusunda değişen anlamı ise sıklıkla “bekaret” ve “saflık” temellidir.

Kısacası gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşağın anlamı “hediyelik beyaz eşya” değildir. Çok daha derin anlamlar ifade eden bir Türk geleneğidir. Gelenek aynı zamanda gelinlerin takma zorunluluğu açısından oldukça hassas ve tartışmalı bir konudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi