Gelişmiş Ülkelerin Parametreleri Nelerdir?

Dünya üzerinde ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre üçe ayrılıyor. Gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke veya gelişmekte olan ülke. Dünya geneline baktığımızda gelişmemiş ülkeler oldukça fazla. Özellikle Afrika ve Asya kıtasında çok sayıda gelişmemiş ülke var. Avrupa ise gelişmiş ülkelerin merkezi konumunda. Peki gelişmiş ülke nedir? Gelişmiş ülkelerin özellikleri nelerdir?

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

En önemli kriterlerin başında kişi başına düşen milli gelirin payı oldukça büyük. Bir ülkenin gelişmiş sayılabilmesi için kişi başına düşen milli gelirin ortalama 25.000 dolar civarında olması gerekiyor. Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir 2016 itibariyle 21.146. (Anadolu Ajansı)

İlginizi Çekebilir:  Üç Hal Yasası Nedir?

Sektörel Dağılım

Gelişmiş ülkelerin en önemli parametrelerinden biri de sektörel dağılım. Bir ülkenin gelişmiş sayılabilmesi için sektörel dağılımında hizmet, yani üçüncül sektörün payının en az %60 civarlarında olması gerekiyor. Türkiye’de hizmet sektörünün oranı ise %64 civarlarında. (GDP)

Teknoloji Kullanımı

Teknolojik gelişmeleri takip etme ve kullanma konusunda çağa ayak uydurmak ve teknolojiyi anlık takip etmek de gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biridir. Uçak seyahatleri, cep telefonu, tablet ya da telefon kullanımı, elektrik tüketimi gibi faktörler teknoloji kullanımına dahil. (Investopedia)

Kadın Çalışan Oranı

Kadın çalışan nüfusunun artış göstermesi ya da hali hazırda fazla olması, gelişmiş ülkelerin önemli özelliklerinden biri. Fakat çalışan kadın nüfusunun birincil ve ikincil sektörlerde değil üçüncül sektör olan hizmet sektöründe çalışması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir:  Cemil Meriç Bu Ülke Kitabı Üzerine Kısa Bir Analiz

Doğum ve Ölüm Oranları

Bir ülkenin doğum ve ölüm oranları sabit ve ikisi arasında rakamsal büyük farklar yer almıyorsa o ülke gelişmiş ülke kategorisindedir. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde ölüm oranı, doğum oranına göre fazla ve özellikle bebek ölümleri yüksektir.

Ortalama Yaşam Süresi

Tek başına bir kriter olarak değerlendirilemeyen ortalama yaşam süresi de bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgiler vermektedir. Ortalama yaşam süresi ne kadar fazla ise bir ülkenin gelişmişliği de aynı oranda fazladır. Örneğin HongKong’ta ortalama yaşam süresi 84.5 yıl. Afrika kıt’asının ortalama yaşam süresi ise 60 yıl. Türkiye’de bu oran 74.5 yıl.

İlginizi Çekebilir:  Neden Yerli Malına Talep Az?

Gelişmiş ülkelerin özellikleri aşağı yukarı bu şekilde. Aynı zamanda okur-yazarlık oranı, yer altı madenlerini işleyebilme teknolojisine sahip olmaları, yaşlı nüfusun fazla olması gibi üçüncü tip nedenler de gelişmiş ülkenin özelliklerinden biri olarak sayılabilir. Gelişmiş ülkelerin özelliklerine baktığımızda Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Rakamsal olarak evet. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sıralandığı bu makalede nedeni istatistiklerle anlatılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi