Hakkın Tanımı Nedir? Hukukta Hak Ne Demek?

Hak, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkilere denir. Daha açık bir ifadeyle hak, “hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme noktasında bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir.” 

Her hak, mutlak surette bir hukuk kuralına dayanır. Söz konusu bu hukuk kuralının yazılı bir kural olması yani kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ya da örf ve adet gibi yazılı olmayan bir kural olması önemli değildir. Hukukun tanımadığı bir yetki veya korumadığı bir menfaat hak olarak değerlendirilmez. 

Her hak bir hukuk kuralından doğar ve her hakkın ise bir sahibi vardır. Sahipsiz hak olması mümkün değildir. Hukukta hak sahibi olan varlıklara ise kişi yani şahıs denir. 

Hak, hukuk düzeninin insanlara sağlamış olduğu bir yetki ve imkan olduğuna göre mesela mülkiyet hakkını ele aldığımızda malikin (hak sahibinin) bir eşyaya sahip olmasını, o eşya üzerinde hakkının olduğunu, ondan dilediği gibi yararlanabileceğini, eşya üzerinde tasarruf hakkının olduğunu ifade etmiş oluruz. 

Yine aynı şekilde borç ilişkinde alacaklının borç alan kişiden alması gereken çeşitli hakları vardır. 

Hakkın mahiyeti kavramı ise oldukça muğlak ve tartışmaya açık bir konudur. Bu konuda pek çok düşünür ve hukukçu çeşitli görüşler ortaya atmış ve kavramı farklı yönlerden anlamlandırmaya çalışmıştır. Bugüne kadar hakkın mahiyeti hakkında ortaya atılan görüşlerden en önemlileri şöyledir:

İlginizi Çekebilir:  Yüce Divan'da Yargılanan Kişiler Kimlerdir?

1-) İrade Teorisi 

2-) Menfaat Teorisi

3-) Özgürlük Teorisi 

4-) Karma Teori 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara