Hava Kirliliği (Londra Tipi ve Los Angeles Tipi) Nedir? Nasıl Azaltılabilir?

Havanın, doğal yollarla veya beşeri faaliyetler neticesinde atmosfere karışan katı, sıvı ve gaz halindeki kirleticilerin etkisi ile kimyasal, fiziksel, biyolojik özelliklerinin değişmesi ve insan ve de diğer canlılar ile cansız varlıkları olumsuz yönde etkileyebilecek hale gelmesine hava kirliliği denir.

Orman yangınları, kum fırtınaları ve volkanik püskürmeler doğal yollarla havayı kirleten unsurlardan birkaçıdır. Konutların ısıtılmasında veya sanayi kuruluşlarında kullanılan fosil yakıtlar ile sanayi tesislerinin bacalarından ve otomobillerin egzoslarından çıkan karbonmonoksit başta olmak üzere türlü atıklar ise insan kaynaklı kirleticiler arasında yer almaktadır.

Sanayi kuruluşlarının artış göstermesi ve otomobil sayısının artmasına artmasına bağlı olarak günümüzde hava kirliliği başlıca sorunlar arasında yer almaktadır ve insanlığın geleceği açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Los Angeles Tipi Hava Kirliliği 

Bu hava kirliliği, otomobillerin egzoslarından çıkan dumanın neden olduğu hava kirliliği çeşididir. Ülkemizde genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde daha çok görülmektedir. Bu bölgelerde meydana gelen yoğun egzos gazları, hava akımının yetersiz olmasından dolayı havada asılı kalır ve ciddi bir hava kirliliğine neden olur. Dünyada ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Los Angeles tipi hava kirliliğinin en çok görüldüğü yerlerdir.

Lonra Tipi Hava Kirliliği

Bu tip hava kirliliği ise daha çok kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliğidir. Ülkemizde ve dünyada doğal gaz kullanımın giderek artış göstermesi ile bu tip hava kirliliği daha az görülmektedir.

Hava Kirliliği Nasıl Azaltılır?

  1. Bu konuda yüksek karbondioksit salınımı olan araçların yerine daha düşük karbondioksit salınım oranına sahip olan araçlar teşvik edilebilir.
  2. Sanayi kuruluşlarında baca arıtma sistemleri daha yaygın olarak kullanılabilir. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılabilir ve konu üzerinde sivil toplum kuruluşları ve hükumetin kontrolünün artırılması yoluna gidilebilir. 
  3. Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın yapılmaması da bu konuda tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede sanayi tesislerinin şehirle iç içe olduğu yerlerde, sanayi bölgesi hepten şehir dışında bir yere taşınabilir.
  4. Termik santrallerde fosil yakıt kullanımının yerine temiz enerji (yenilenebilir enerji) kaynakları kullanılabilir ve bu konuda teşvik sağlanabilir. 
  5. Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatılabilir.
  6. Konutların ısıtılmasında kömür yerine ”doğal gaz” kullanımı artırılabilir. Bu konuda altyapısı olmayan şehirlere ”altyapı çalışmaları” başlatılabilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting