Hz. Ömer’in Şehit Edilmesi

Hz. Ebubekir halifelik makamına geldiği esnada çok fazla karışıklık meydana gelmişti. Fakat bu karışıklıklar Hz. Ömer zamanında olmamıştır. Bunun en önemli nedeni ise Hz. Ebubekir’in kendisinden sonra gelmesi için vasiyetinde Hz. Ömer’in ismini vermesi diyebiliriz. Ama daha ileride Hz. Ömer kendisinden sonra başa geçecek birisinin ismini tam vermemiş ve bu durum çok fazla karışıklık olmasına ve sahabeler arasında küslük meydana getirmişti.

 

Halifelik makamına geldikten sonra çok fazla fetih hareketi başlatmış, Bizans ve Sasani İmpratorlukları aleyhine geniş, fetih hareketleri artarak devam etmiştir. Yine Ömer zamanında Sasani devletinin siyasi varlığına son verilmiş, aynı zamanda ilk defa Mısır’a giren İslam askeri kısa zamanda Babilon, İskenderiye ve Trablusgarp gibi önemli merkezleri ele geçirmişlerdir.
Müslüman aleminin önemli şehirlerinden olan Küfe ve Basra şehirleri M 638 yılında Hz. Ömer zamanında kurulmuştur.
İlk dönem İslam tarihi içerisinde Hz. Peygamber’in vefatından sonra üzerinde durulması gereken dönem Hz. Ömer’in halifeliği dönemidir. Çünkü bu dönemde Sasani ve Bizans devletlerine karşı elde edilen askeri ve siyasi başarılar sonucunda: İran, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır gibi önemli uzak memleketlerin toprakları Müslümanların eline geçmiştir.
Hz. Ömer İslam’ın eşitlik ve adalet ilkesini uygulama konusunda hiç ödün vermezdi. Yine devlet malını koruma konusunda çok titiz davranırdı.

İlginizi Çekebilir:  Keçiören Belediyesine Bağlı A Takımı Nedir? Ne Zaman ve Kim Tarafından Kuruldu? Ne Yaparlar?

Halife zamanında bayındırlık işlerine önem verdiğini biliyoruz Irak’ta Küfe ve Basra şehirleriyle Mısır’daki Fustat yeni birer yerleşim yeri olarak inşa edilmiştir. Hz. Ömer hakkında söyleyeceğimiz şeyler bunlardan çok daha fazladır. Çünkü O devlet adamlığı, adaleti, dindarlığı, ahlakı bakımından örnek bir şahsiyettir. Başlığımız üzerine şehit verilmesine ağırlık vereceğiz.

 

İlginizi Çekebilir:  Gemiler Neden Yavaş Gider?

Hz. Ömer zamanında İran topraklarının fethi esnasında esir düşen kişilerden bir bölümü köle olarak Medine’ye getirilmişti. Bunların arasında ise Küfe valisi Muhire b. Şube’nin Ebu Lu’lu Firuz ismindeki kölesiydi. Güzel çalışmaları ve becerisi neticesinde efendisinden bunun karşılığını alıyor ve çalışmasını sürdürüyordu. Fakat efendisinin kendisine yüklediği verginin fazlalığından şikâyet ederek bunun azaltılması yönünde Halifeden yardım istedi. Günün birinde Hz. Ömer Medine’de çarşı Pazar dolaşırken Firuz ile karşılaşır. Firuz, efendisinin kendisine yüklediği verginin fazlalığından şikâyet ederek bunun azaltılması yolunda halifeden yardım istedi. Hz. Ömer Firuz’un mesleğini soruşturunca, duruma göre onun çeşitli meslekleri yaptığını öğrendi. Ardından da ona günün ölçülerine göre fazla olmadığını söyledi. Aldığı cevaptan memnun kalamayan Firuz, içerisinde de Müslümanlara intikam duygusunu barındırdığı için, Hz. Ömer’e suikast hazırlamaya karar verdi. Birkaç gün sonra, mescitte sabah namazını kılmak üzere toplanan cemaatin arasına karışarak fırsat kollamaya başladı. Cebinde gizlediği iki taraflı bir hançerle Hz. Ömer’i beş altı yerinden yaraladı. Ardından kaçmaya çalıştıysa da yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Yaralı olarak evine kaldırılan Hz. Ömer aldığı darbenin ağır olduğunun farkına vararak kendisinden sonra gelecek olan halife için altı tane seçenek sundu ve bunlardan birinin halife seçilmesini istedi. Hz. Ömer’in cenazesini Hz. Peygamberin yanına defnedilmesi konusunda Hz. Aişe’den izin alındı. Çünkü orası Hz. Peygamberin sağlığında Aişe’nin kullandığı oda idi. Hz. Ömer yaralı olarak yaşadığı üç gün içerisinde bütün vasiyetlerini tamamladı. 644 yılının kasım ayı başında vefat etti. Cenaze namazını Suheyb er-Rumi kıldırdı. Vasiyetine uygun olarak Hz. Peygamberin yanına defnedildi. Halifelik süresi 10 yıl 2 aydan biraz fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi